Aanwending onvoorzien

Wijziging begroting

Stuk nummer

Omschrijving

Pr.

B&W datum

Mutatie

Nieuw Saldo

Onvoorzien (primitieve begroting)

144.000

Onvoorzien structureel (primitieve begroting)

25.000

Eindstand

169.000

In 2022 is er geen beroep gedaan op het budget voor onvoorzien.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd