Verbonden partijen en vertegenwoordiging

In deze lijst worden verbonden partijen genoemd en overige samenwerkingsverbanden waarin onze bestuurders deelnemen. In het overzicht worden de volgende afkortingen gebruikt:

GR

Gemeenschappelijke regeling

Publieke rechtspersoon op grond van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen

OL

Openbaar lichaam

Gemeenschappelijke regeling met een geleed bestuur (algemeen en dagelijks bestuur)

BVO

Bedrijfsvoeringsorganisatie

Gemeenschappelijke regeling met een enkelvoudig bestuur

AB

Algemeen bestuur

Hoogste en besluitvormend orgaan in en publieke rechtspersoon

DB

Dagelijks bestuur

Dagelijks besluit voorbereidend orgaan in de rechtspersoon

BC

Bestuursommissie

Bestuur van een activiteitendomein binnen een rechtspersoon

PFB

Portefeuillehoudersberaad

(Voor)overlegstructuur van portefeuillehouders t.b.v. inspraak van gemeenten

ALV

Algemene ledenvergadering

Hoogste en besluitvormend orgaan in een vereniging

AVA

Alg. vergadering van aandeelhouders

Hoogste en besluitvormend orgaan in een aandelenvennootschap

1. Gemeenschappelijke regelingen

2. Overige vertegenwoordigingen

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd