7.5. Verantwoordingsinformatie IMG, BDU & Ontwikkelagenda

Investeren Met Gemeenten (IMG)

Beschikkings- nummer provincie
Zaaknummer

Project afgerond/ eindverant-woording Ja-Nee

In de verlenings-beschikking opgenomen subsidie voor dit project

Besteed tlv provinciale middelen 2019 (cf baten/ lasten stelsel)

Besteed tlv gemeentelijke middelen 2019 (cf baten/ lasten stelsel)

Besteed tlv provinciale middelen 2010 t/m 2018 (cf baten/ lasten stelsel)

Besteed tlv gemeentelijke middelen
2010 t/m 2018 (cf baten/ lasten stelsel)

Cumulatief besteed tlv provinciale middelen
(cf baten/ lasten stelsel)

Cumulatief besteed tlv gemeentelijke middelen
(cf baten/ lasten stelsel)

Geplande einddatum

Aanvang co-financiering

Project

Herstructurering Twentekanaal

1244047

Ja

3.300.000

69.950

410.828

1.638.080

9.600.141

1.708.030

10.010.969

31-12-2019

voor 01-06-2010

Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente

Kenmerk brief verlenings- beschikking Ontwikkel Agenda

Project afgerond/ eindverant-woording Ja-Nee

In beschikking opgenomen subsidie voor dit project

Besteed tlv bijdrage KVO in 2019 (cf baten/ lasten stelsel)

Besteed tlv bijdrage gemeente in 2019 (cf baten/ lasten stelsel)

Besteed tlv bijdrage partners in 2019 (cf baten/ lasten stelsel)

Cumulatief besteed tlv bijdrage KVO t/m 2019 (cf baten / lasten stelsel)

Cumulatief besteed tlv bijdrage gemeente t/m 2019
(cf baten/ lasten stelsel)

Cumulatief besteed tlv bijdrage partners t/m 2019
(cf baten/ lasten stelsel)

Geplande einddatum project

Project

D1

D1

R

R

R

R

R

R

D1

Gebiedsontwikkeling High Tech Systems Park

1500051528

Ja

1.400.000

1.400.000

351.822

2.623.000

31-12-2018

Toelichting

HOV (Oostelijke stadsentree) Enschedesestraat Hengelo

1500049510

Ja

2.500.000

-

2.296.711

480.005

2.500.000

8.218.706

8.000.000

31-12-2019

Toelichting

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd