7.6. WNT-verantwoording 2019

bedragen x € 1

J. Eshuis

G.J. Eeftink

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

124.105

94.032

Beloningen betaalbaar op termijn

19.861

16.258

Subtotaal

143.966

110.290

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

143.966

110.290

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

bedragen x € 1

J. Eshuis

G.J. Eeftink

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

121.998

91.748

Beloningen betaalbaar op termijn

18.210

15.243

Subtotaal

140.208

106.991

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

Totale bezoldiging

140.208

106.991

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd