10.1.4 Afgesloten exploitatieovereenkomsten projecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2020

Mutaties
2021

Mutaties (cum)
t/m 2021

Restant krediet

Exploitatieovereenkomst Enschedesestraat 368

Baten

17

-

-

-

17

Exploitatieovereenkomst Enschedesestraat 368

Lasten

17

-

-

-

17

Saldo Exploitatieovereenkomst Enschedesestraat 368

-

-

-

-

-

Expl.ovk. Beekstraatloc./Thomassonloc. Welbions

Baten

-

58

8

66

-66

Expl.ovk. Beekstraatloc./Thomassonloc. Welbions

Lasten

-

58

8

66

-66

Saldo Expl.ovk. Beekstraatloc./Thomassonloc. Welbions

-

-

-

-

-

Totaal afgesloten exploitatieprojecten

-

-

-

-

-

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd