Afgesloten grondexploitatieprojecten

Project

Boekwaarde
1-1-2022

Begroot
2022

Werkelijk
2022

Restant
2022

Boekwaarde
31-12-2022

HvZ Hoofdinfrastructuur

Baten

16.120

-

285

285

16.406

HvZ Hoofdinfrastructuur

Lasten

16.400

6

6

1

16.406

Saldo HvZ Hoofdinfrastructuur

280

6

-279

-284

-

HvZ Fase 2a Industrieplein eo

Baten

15.207

-4.924

-4.730

194

10.477

HvZ Fase 2a Industrieplein eo

Lasten

22.111

-11.637

-11.634

-2

10.477

Saldo HvZ Fase 2a Industrieplein eo

6.904

-6.713

-6.904

-196

-

Vereenigingsgebouw

Baten

4.049

-

-

-

4.049

Vereenigingsgebouw

Lasten

3.203

80

846

-766

4.049

Saldo Vereenigingsgebouw

-846

80

846

-766

-

HvZ Noordelijke laan

Baten

20.635

-

3.556

3.556

24.191

HvZ Noordelijke laan

Lasten

17.688

-29

6.503

-6.533

24.191

Saldo HvZ Noordelijke laan

-2.947

-29

2.947

-10.089

-

Totaal afgesloten grondexploitatie projecten

3.391

-6.656

-3.390

-11.335

-

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd