10.1.2 Afgesloten grondexploitatieprojecten

Project

Boekwaarde
1-1-2021

Begroot
2021

Werkelijk
2021

Restant
2021

Boekwaarde
31-12-2021

54Medaillon

Baten

17.093

-

162

162

17.256

54Medaillon

Lasten

15.316

111

1.939

-1.829

17.256

Saldo Medaillon

-1.777

-111

-1.777

-1.667

0

Totaal lopende grondexploitatie projecten

-1.777

-111

-1.777

-1.667

0

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd