10.1.2 Afgesloten grondexploitatieprojecten

In 2019 zijn er geen grondexploitatieprojecten afgesloten.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd