10.1.6 Afgesloten investeringsprojecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2018

Mutaties
2019

Mutaties (cum)
t/m 2019

Restant krediet

Herinrichting Deurningerstraat

Baten

1.798

1.476

202

1.679

119

Herinrichting Deurningerstraat

Lasten

1.798

1.671

7

1.679

119

Saldo Herinrichting Deurningerstraat

-

195

-195

-

-

Breedband

Baten

215

193

7

200

15

Breedband

Lasten

215

193

7

200

15

Saldo Breedband

-

-

-

-

-

High Tech Systems Park Twente

Baten

1.740

1.416

340

1.756

-16

High Tech Systems Park Twente

Lasten

1.740

1.755

1

1.756

-16

Saldo High Tech Systems Park Twente

-

339

-339

-

-

Sports Centre Hengelo Uitvoering

Baten

2.988

2.933

75

2.093

895

Sports Centre Hengelo Uitvoering

Lasten

2.988

2.984

24

3.008

-20

Saldo Sports Centre Hengelo Uitvoering

-

-51

-51

915

-915

Twentebad

Lasten

25

-

-

-

25

Saldo Twentebad

-25

-

-

-

25

Totaal lopende investeringsprojecten

-25

483

-585

915

-890

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd