Afgesloten investeringsprojecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2021

Mutaties
2022

Mutaties (cum)
t/m 2022

Restant krediet

Industrieplein/Skatepark

Baten

535

679

49

728

-193

Industrieplein/Skatepark

Lasten

1.855

2.020

26

2.046

-191

Saldo Industrieplein/Skatepark

1.320

1.341

-23

1.318

2

Uitvoeringskrediet Enschedesestraat

Baten

1.711

2.057

15

2.072

-361

Uitvoeringskrediet Enschedesestraat

Lasten

4.749

4.826

81

4.906

-157

Saldo Uitvoeringskrediet Enschedesestraat

3.038

2.769

66

2.834

204

Uitvoeringskrediet F35 Veloursstraat-Europatunnel

Baten

255

205

-

205

50

Uitvoeringskrediet F35 Veloursstraat-Europatunnel

Lasten

422

275

-

275

147

Saldo Uitvoeringskrediet F35 Veloursstraat-Europatunnel

167

70

-

70

97

Aanpalende infra Laan Zuid

Baten

-

349

25

374

-374

Aanpalende infra Laan Zuid

Lasten

-

799

149

947

-947

Saldo Aanpalende infra Laan Zuid

-

450

124

573

-573

Voorber- en uitv. krediet kernwinkelgebied

Baten

-

50

-

50

-50

Voorber- en uitv. krediet kernwinkelgebied

Lasten

-

373

-25

348

-348

Saldo Voorber- en uitv. krediet kernwinkelgebied

-

323

-25

298

-298

Totaal lopende investeringsprojecten

4.525

4.953

142

5.093

-568

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd