10.1.6 Afgesloten investeringsprojecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2020

Mutaties
2021

Mutaties (cum)
t/m 2021

Restant krediet

F35 Hengelo Borne deel 2

Baten

908

922

-

922

-14

F35 Hengelo Borne deel 2

Lasten

1.006

1.108

-

1.108

-102

Saldo F35 Hengelo Borne deel 2

98

186

-

186

-88

Enschedesestraat binnenstad voorbereiding

Lasten

90

311

-206

105

-15

Saldo Enschedesestraat binnenstad voorbereiding

90

311

-206

105

-15

Uitv herinr Deldenerstr Langestr tm kruising B'str

Baten

1.406

1.342

11

1.353

53

Uitv herinr Deldenerstr Langestr tm kruising B'str

Lasten

1.406

1.342

11

1.353

53

Saldo Uitv herinr Deldenerstr Langestr tm kruising B'str

-

0

-0

-

-

Voorbereidingskrediet Marktplein

Lasten

308

231

80

311

-3

Saldo Voorbereidingskrediet Marktplein

308

231

80

311

-3

Herinrichting Lansinkesweg/Industriestraat (HvZ)

Baten

-

1.076

-

1.076

-1.076

Herinrichting Lansinkesweg/Industriestraat (HvZ)

Lasten

-

1.897

6

1.903

-1.902

Saldo Herinrichting Lansinkesweg/Industriestraat (HvZ)

-

821

6

826

-826

Totaal lopende investeringsprojecten

496

1.150

-120

1.430

-934

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd