10.1.8 Afgesloten rioleringsprojecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2020

Mutaties
2021

Mutaties (cum)
t/m 2021

Restant krediet

WGW Stelpost GRP 2020 actief 50

Lasten

-

-

-

-

-

Saldo WGW Stelpost GRP 2020 actief 50

-

-

-

-

-

WGW Vervanging hemelwateruitlaat Haaksbergerstr

Lasten

100

87

-

87

13

Saldo WGW Vervanging hemelwateruitlaat Haaksbergerstr

100

87

-

87

13

WGW Stelpost GRP 2020 voorz. 50

Baten

-

-

-

-

-

WGW Stelpost GRP 2020 voorz. 50

Lasten

-

-

-

-

-

Saldo WGW Stelpost GRP 2020 voorz. 50

-

-

-

-

-

WGW Uitv. oplossen Wateroverlast Adamsweg

Baten

566

471

-

471

95

WGW Uitv. oplossen Wateroverlast Adamsweg

Lasten

566

471

-

471

95

Saldo WGW Uitv. oplossen Wateroverlast Adamsweg

-

-

-

-

-

WGW Voorber. herstr. en afkopp. H. Dunantstr.

Baten

80

82

9

91

-11

WGW Voorber. herstr. en afkopp. H. Dunantstr.

Lasten

80

82

9

91

-11

Saldo WGW Voorber. herstr. en afkopp. H. Dunantstr.

-

-

-

-

-

WGW Uitv. Klimaatmaatreg. WOLK onderz. Rubensstr.

Baten

60

23

49

72

-11

WGW Uitv. Klimaatmaatreg. WOLK onderz. Rubensstr.

Lasten

60

23

49

72

-11

Saldo WGW Uitv. Klimaatmaatreg. WOLK onderz. Rubensstr.

-

-

-

-

-

Totaal afgesloten exploitatieprojecten

100

87

-

87

13

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd