Afgesloten rioleringsprojecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2021

Mutaties
2022

Mutaties (cum)
t/m 2022

Restant krediet

WGW Stelpost GRP 2021 actief 50

Lasten

-

-

-

-

-

Saldo WGW Stelpost GRP 2021 actief 50

-

-

-

-

-

WGW Stelpost GRP 2018 voorz. 15

Baten

-

-

-

-

-

WGW Stelpost GRP 2018 voorz. 15

Lasten

-

-

-

-

-

Saldo WGW Stelpost GRP 2018 voorz. 15

-

-

-

-

-

WGW Bijdrage GRP aan Lansinkesweg Industriestr

Baten

1.194

717

-

717

477

WGW Bijdrage GRP aan Lansinkesweg Industriestr

Lasten

1.194

717

-

717

477

Saldo WGW Bijdrage GRP aan Lansinkesweg Industriestr

-

-

-

-

-

Totaal afgesloten exploitatieprojecten

-

-

-

-

-

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd