Lopende exploitatieovereenkomsten projecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2021

Mutaties
2022

Mutaties (cum)
t/m 2022

Restant krediet

Exploitatieovereenkomst Seahorsecomplex

Baten

287

-661

3

-658

945

Exploitatieovereenkomst Seahorsecomplex

Lasten

287

1.182

5

1.188

-900

Saldo Exploitatieovereenkomst Seahorsecomplex

-

1.843

2

1.846

-1.845

Exploitatieovk. Hengelose Es

Baten

132

-618

-

-618

750

Exploitatieovk. Hengelose Es

Lasten

132

1.061

14

1.075

-944

Saldo Exploitatieovk. Hengelose Es

-

1.679

14

1.693

-1.694

Exploitatieovereenkomst Badhuis - Ariensschool

Baten

98

-495

-

-495

593

Exploitatieovereenkomst Badhuis - Ariensschool

Lasten

98

933

6

939

-841

Saldo Exploitatieovereenkomst Badhuis - Ariensschool

-

1.428

6

1.434

-1.434

Expl.ovk. Vitens Locatie

Baten

-

-50

-

-50

50

Expl.ovk. Vitens Locatie

Lasten

-

216

15

230

-230

Saldo Expl.ovk. Vitens Locatie

-

266

15

280

-280

Expl.ovk. Da Costastr./Oranjemavo (realisatie)

Baten

16

-96

-

-96

112

Expl.ovk. Da Costastr./Oranjemavo (realisatie)

Lasten

16

171

-

171

-155

Saldo Expl.ovk. Da Costastr./Oranjemavo (realisatie)

-

267

-

267

-267

Exploitatieovk. TenneT 110 KV ondergr. verbinding

Baten

41

-65

-

-65

107

Exploitatieovk. TenneT 110 KV ondergr. verbinding

Lasten

41

187

8

195

-153

Saldo Exploitatieovk. TenneT 110 KV ondergr. verbinding

-

252

8

260

-260

Exploitatieovk. Händelstraat (realisatie)

Baten

10

-27

-

-27

36

Exploitatieovk. Händelstraat (realisatie)

Lasten

10

59

-

59

-49

Saldo Exploitatieovk. Händelstraat (realisatie)

-

86

-

86

-85

Exploitatieovk. Etef Journee locatie

Baten

20

-5

-

-5

25

Exploitatieovk. Etef Journee locatie

Lasten

20

27

3

30

-10

Saldo Exploitatieovk. Etef Journee locatie

-

32

3

35

-35

Exploitatieovk. TenneT 110 KV Weideweg - Oele

Baten

-

-

-

-

-

Exploitatieovk. TenneT 110 KV Weideweg - Oele

Lasten

-

44

9

53

-53

Saldo Exploitatieovk. TenneT 110 KV Weideweg - Oele

-

44

9

53

-53

Tijdelijke omleiding F35

Baten

31

-

-

-

31

Tijdelijke omleiding F35

Lasten

31

48

1

50

-19

Saldo Tijdelijke omleiding F35

-

48

1

50

-50

Expl.ovk. Brouwerijterrein

Baten

128

-

30

30

98

Expl.ovk. Brouwerijterrein

Lasten

128

57

30

87

41

Saldo Expl.ovk. Brouwerijterrein

-

57

-

57

-57

Exploitatieovk. Hof te Twekkelo

Baten

32

-

25

25

7

Exploitatieovk. Hof te Twekkelo

Lasten

32

41

13

55

-23

Saldo Exploitatieovk. Hof te Twekkelo

-

41

-12

30

-30

Expl.ovk. Ontwikkeling Meijersweg

Baten

25

-

25

25

-

Expl.ovk. Ontwikkeling Meijersweg

Lasten

25

-

3

3

22

Saldo Expl.ovk. Ontwikkeling Meijersweg

-

-

-22

-22

22

Expl.ovk. RvR Enschedesestraat 406

Baten

24

-

-

-

24

Expl.ovk. RvR Enschedesestraat 406

Lasten

24

3

7

11

14

Saldo Expl.ovk. RvR Enschedesestraat 406

-

3

7

11

-10

Expl.ovk. Enschedesestraat 236A

Baten

9

-

-

-

9

Expl.ovk. Enschedesestraat 236A

Lasten

9

-

-

-

9

Saldo Expl.ovk. Enschedesestraat 236A

-

-

-

-

-

Expl.ovk. RvR Dalmedenweg 2

Baten

19

-

19

19

-

Expl.ovk. RvR Dalmedenweg 2

Lasten

19

-

-

-

19

Saldo Expl.ovk. RvR Dalmedenweg 2

-

-

-19

-19

19

Realisatieovk. EMGA Dikkers

Baten

-

-

31

31

-31

Realisatieovk. EMGA Dikkers

Lasten

-

-

18

18

-18

Saldo Realisatieovk. EMGA Dikkers

-

-

-13

-13

13

Intentieovk. voorfase Gietart

Baten

50

-

-

-

50

Intentieovk. voorfase Gietart

Lasten

50

-

-

-

50

Saldo Intentieovk. voorfase Gietart

-

-

-

-

-

Expl.ovk. Schalmedenweg 21

Baten

25

-

-

-

25

Expl.ovk. Schalmedenweg 21

Lasten

25

-

1

1

24

Saldo Expl.ovk. Schalmedenweg 21

-

-

1

1

-1

Totaal lopende exploitatieprojecten

-

6.046

-

6.049

-6.047

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd