Lopende grondexploitatieprojecten

Project

Boekwaarde
1-1-2022

Begroot
2022

Werkelijk
2022

Restant
2022

Boekwaarde
31-12-2022

6 't Rot

Baten

7.472

252

265

13

7.737

6 't Rot

Lasten

10.304

265

111

154

10.415

Saldo 't Rot

2.832

13

-154

141

2.678

16 Gezondheidspark

Baten

16.937

365

876

511

17.813

16 Gezondheidspark

Lasten

31.043

302

288

14

31.331

Saldo Gezondheidspark

14.106

-63

-588

-497

13.518

28 Marskant

Baten

15

-

16

16

31

28 Marskant

Lasten

3.754

654

384

269

4.139

Saldo Marskant

3.739

654

368

253

4.108

35 't Oosterveld

Baten

13.618

7.590

5.344

-2.245

18.963

35 't Oosterveld

Lasten

25.447

265

272

-7

25.719

Saldo 't Oosterveld

11.829

-7.325

-5.072

2.238

6.756

44 Veldwijk Noord

Baten

15.214

305

305

-

15.519

44 Veldwijk Noord

Lasten

13.373

677

670

8

14.042

Saldo Veldwijk Noord

-1.841

372

365

8

-1.477

52 Dalmeden

Baten

55.722

6.858

5.879

-980

61.601

52 Dalmeden

Lasten

72.433

1.509

1.063

446

73.496

Saldo Dalmeden

16.711

-5.349

-4.816

1.426

11.895

96 Gem Campus

Baten

19.860

-

-

-

19.860

96 Gem Campus

Lasten

39.030

411

286

125

39.316

Saldo Gem Campus

19.170

411

286

125

19.456

101 Broek Noord

Baten

21.738

4.793

167

-4.626

21.905

101 Broek Noord

Lasten

32.633

919

654

265

33.287

Saldo Broek Noord

10.895

-3.874

487

4.891

11.382

102 Broek Oost

Baten

10.890

-

-

-

10.890

102 Broek Oost

Lasten

11.253

941

424

517

11.677

Saldo Broek Oost

363

941

424

517

787

104 Lange Wemen

Baten

13.791

-

-

-

13.791

104 Lange Wemen

Lasten

15.955

261

63

198

16.018

Saldo Lange Wemen

2.164

261

63

198

2.227

583 Beckumerstraat

Baten

809

240

-

-240

810

583 Beckumerstraat

Lasten

449

163

48

115

496

Saldo Beckumerstraat

-360

-77

48

355

-314

591 Woningbouw Beckum

Lasten

-

218

36

182

36

Saldo Woningbouw Beckum

-

-218

-36

182

36

701 HvZ Lansinkveld Noord

Baten

31.857

6

-

-6

31.857

701 HvZ Lansinkveld Noord

Lasten

35.365

121

45

76

35.410

Saldo HvZ Lansinkveld Noord

3.508

115

45

82

3.553

702 HvZ Langeler Erve

Baten

15.728

-

166

166

15.894

702 HvZ Langeler Erve

Lasten

17.976

215

274

-59

18.250

Saldo HvZ Langeler Erve

2.248

215

108

-225

2.356

704 HvZ EMGA

Baten

12.661

150

44

-106

12.704

704 HvZ EMGA

Lasten

14.217

664

231

434

14.448

Saldo HvZ EMGA

1.556

514

187

540

1.744

714 HvZ Woonstad Noord

Baten

9.132

147

147

-

9.279

714 HvZ Woonstad Noord

Lasten

7.818

204

49

155

7.867

Saldo HvZ Woonstad Noord

-1.314

57

-98

155

-1.412

715 HvZ Zuidelijke laan

Baten

14.536

-

-248

-248

14.288

715 HvZ Zuidelijke laan

Lasten

17.775

392

79

313

17.854

Saldo HvZ Zuidelijke laan

3.239

392

327

561

3.566

716 HvZ Kanaalzone

Baten

9.738

2.231

2.138

-94

11.876

716 HvZ Kanaalzone

Lasten

12.064

77

43

33

12.108

Saldo HvZ Kanaalzone

2.326

-2.154

-2.095

127

232

717 De Koppeling Hart van Zuid

Baten

-

5.413

4.903

-510

4.903

717 De Koppeling Hart van Zuid

Lasten

-

12.060

11.932

128

11.932

Saldo De Koppeling Hart van Zuid

-

6.647

7.029

638

7.029

790 HvZ Verspreide gronden

Baten

2.342

-965

-965

-

1.376

790 HvZ Verspreide gronden

Lasten

4.471

-1.716

-1.733

17

2.738

Saldo HvZ Verspreide gronden

2.129

-751

-768

17

1.362

791 De Hofmakerij Hart van Zuid

Baten

-

965

965

-

965

791 De Hofmakerij Hart van Zuid

Lasten

-

1.901

1.925

-24

1.925

Saldo De Hofmakerij Hart van Zuid

-

936

960

-24

960

Totaal lopende grondexploitatie projecten

93.300

-8.283

-2.930

11.708

90.442

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd