10.1.1 Lopende grondexploitatieprojecten

Project

Boekwaarde
1-1-2021

Begroot
2021

Werkelijk
2021

Restant
2021

Boekwaarde
31-12-2021

6't Rot

Baten

4.073

3.637

3.399

-239

7.472

6't Rot

Lasten

9.973

449

331

118

10.304

Saldo 't Rot

5.900

3.188

3.068

-121

2.832

16Gezondheidspark

Baten

16.914

375

23

-352

16.937

16Gezondheidspark

Lasten

31.164

344

-121

465

31.043

Saldo Gezondheidspark

14.250

31

144

113

14.106

28Marskant

Baten

-

-

15

15

15

28Marskant

Lasten

2.701

674

1.053

-379

3.754

Saldo Marskant

2.701

-674

-1.038

-364

3.739

35't Oosterveld

Baten

9.186

2.605

4.432

1.827

13.618

35't Oosterveld

Lasten

24.854

608

593

15

25.447

Saldo 't Oosterveld

15.669

1.997

3.839

1.842

11.829

44Veldwijk Noord

Baten

14.994

525

220

-305

15.214

44Veldwijk Noord

Lasten

13.123

1.244

250

994

13.373

Saldo Veldwijk Noord

-1.871

-719

-30

690

-1.841

52Dalmeden

Baten

45.531

6.882

10.191

3.310

55.722

52Dalmeden

Lasten

71.281

1.185

1.152

34

72.433

Saldo Dalmeden

25.750

5.697

9.039

3.344

16.711

96Gem Campus

Baten

19.860

-

-

-

19.860

96Gem Campus

Lasten

38.665

462

365

96

39.030

Saldo Gem Campus

18.804

-462

-365

97

19.170

101Broek Noord

Baten

21.738

2.730

-

-2.730

21.738

101Broek Noord

Lasten

32.341

1.065

292

772

32.633

Saldo Broek Noord

10.603

1.665

-292

-1.957

10.895

102Broek Oost

Baten

8.372

2.677

2.518

-159

10.890

102Broek Oost

Lasten

11.030

642

223

419

11.253

Saldo Broek Oost

2.658

2.035

2.295

260

363

104Lange Wemen

Baten

13.466

325

325

-

13.791

104Lange Wemen

Lasten

15.349

899

606

293

15.955

Saldo Lange Wemen

1.883

-574

-281

293

2.164

583Beckumerstraat

Baten

-

-

809

809

809

583Beckumerstraat

Lasten

401

121

48

74

449

Saldo Beckumerstraat

401

-121

761

883

-360

701HvZ Lansinkveld Noord

Baten

24.465

7.392

7.392

0

31.857

701HvZ Lansinkveld Noord

Lasten

34.557

241

808

-567

35.365

Saldo HvZ Lansinkveld Noord

10.092

7.151

6.584

-567

3.508

702HvZ Langeler Erve

Baten

15.728

-

-

-

15.728

702HvZ Langeler Erve

Lasten

17.798

285

178

108

17.976

Saldo HvZ Langeler Erve

2.070

-285

-178

107

2.248

703HvZ Hoofdinfrastructuur

Baten

16.120

-

-

-

16.120

703HvZ Hoofdinfrastructuur

Lasten

16.395

43

5

38

16.400

Saldo HvZ Hoofdinfrastructuur

275

-43

-5

37

280

704HvZ EMGA

Baten

11.985

675

675

-

12.661

704HvZ EMGA

Lasten

14.101

290

115

175

14.217

Saldo HvZ EMGA

2.116

385

560

175

1.556

711HvZ Fase 2a Industrieplein eo

Baten

15.223

10

-16

-26

15.207

711HvZ Fase 2a Industrieplein eo

Lasten

21.813

739

298

441

22.111

Saldo HvZ Fase 2a Industrieplein eo

6.590

-729

-314

415

6.904

712Vereenigingsgebouw

Baten

4.049

-

-

-

4.049

712Vereenigingsgebouw

Lasten

3.098

186

105

81

3.203

Saldo Vereenigingsgebouw

-951

-186

-105

81

-846

713HvZ Noordelijke laan

Baten

21.788

-

-1.153

-1.153

20.635

713HvZ Noordelijke laan

Lasten

21.368

68

-3.680

3.748

17.688

Saldo HvZ Noordelijke laan

-420

-68

2.527

2.594

-2.947

714HvZ Woonstad Noord

Baten

7.491

1.641

1.641

-0

9.132

714HvZ Woonstad Noord

Lasten

8.084

-54

-266

212

7.818

Saldo HvZ Woonstad Noord

593

1.695

1.907

212

1.314

715HvZ Zuidelijke laan

Baten

14.268

-

268

268

14.536

715HvZ Zuidelijke laan

Lasten

17.239

1.663

536

1.127

17.775

Saldo HvZ Zuidelijke laan

2.971

-1.663

-268

1.395

3.239

716HvZ Kanaalzone

Baten

9.731

7

7

-0

9.738

716HvZ Kanaalzone

Lasten

11.983

134

81

53

12.064

Saldo HvZ Kanaalzone

2.252

-127

-74

51

2.326

790HvZ Verspreide gronden

Baten

2.263

73

78

5

2.342

790HvZ Verspreide gronden

Lasten

4.366

113

106

8

4.471

Saldo HvZ Verspreide gronden

2.103

-40

-28

12

2.129

Totaal lopende grondexploitatie projecten

124.438

18.151

27.747

9.595

99.319

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd