10.1.1 Lopende grondexploitatieprojecten

Project

Boekwaarde
1-1-2019

Begroot
2019

Werkelijk
2019

Restant
2019

Boekwaarde
31-12-2019

6't Rot

Baten

3.276

-

191

191

3.466

6't Rot

Lasten

10.033

1.154

821

333

10.854

Saldo 't Rot

6.757

-1.154

-631

524

7.388

16Gezondheidspark

Baten

15.271

2.201

1.621

-580

16.892

16Gezondheidspark

Lasten

30.254

348

385

-37

30.639

Saldo Gezondheidspark

14.983

1.853

1.236

-617

13.747

28Marskant

Lasten

101

2.923

2.438

485

2.539

Saldo Marskant

101

-2.923

-2.438

485

2.539

35't Oosterveld

Baten

8.097

883

230

-653

8.327

35't Oosterveld

Lasten

24.069

921

420

501

24.489

Saldo 't Oosterveld

15.971

-38

-190

-152

16.161

44Veldwijk Noord

Baten

14.802

773

110

-663

14.913

44Veldwijk Noord

Lasten

12.562

1.214

227

987

12.789

Saldo Veldwijk Noord

-2.241

-442

-117

325

-2.124

52Dalmeden

Baten

34.106

6.818

5.178

-1.640

39.284

52Dalmeden

Lasten

66.985

3.084

2.358

726

69.344

Saldo Dalmeden

32.879

3.735

2.820

-915

30.059

54Medaillon

Baten

17.093

-

-

-

17.093

54Medaillon

Lasten

14.926

254

329

-75

15.255

Saldo Medaillon

-2.167

-254

-329

-75

-1.838

96Gem Campus

Baten

19.857

206

3

-203

19.860

96Gem Campus

Lasten

37.837

438

463

-25

38.299

Saldo Gem Campus

17.980

-232

-459

-227

18.439

101Broek Noord

Baten

21.738

103

-

-103

21.738

101Broek Noord

Lasten

31.447

1.498

499

999

31.946

Saldo Broek Noord

9.710

-1.396

-499

897

10.209

102Broek Oost

Baten

7.282

2.840

353

-2.487

7.635

102Broek Oost

Lasten

10.681

868

147

721

10.828

Saldo Broek Oost

3.399

1.972

206

-1.767

3.193

103Watertorenpark

Baten

7.073

-

-

-

7.073

103Watertorenpark

Lasten

6.871

68

11

57

6.882

Saldo Watertorenpark

-201

-68

-11

57

-191

104Lange Wemen

Baten

13.132

595

200

-395

13.332

104Lange Wemen

Lasten

13.045

1.385

1.407

-22

14.452

Saldo Lange Wemen

-87

-790

-1.207

-417

1.120

701HvZ Lansinkveld Noord

Baten

24.032

208

214

7

24.246

701HvZ Lansinkveld Noord

Lasten

34.401

254

241

13

34.642

Saldo HvZ Lansinkveld Noord

10.370

-47

-27

20

10.397

702HvZ Langeler Erve

Baten

14.974

748

754

5

15.728

702HvZ Langeler Erve

Lasten

17.586

213

142

71

17.728

Saldo HvZ Langeler Erve

2.612

535

611

76

2.001

703HvZ Hoofdinfrastructuur

Baten

16.120

-

-

-

16.120

703HvZ Hoofdinfrastructuur

Lasten

16.378

1.002

327

674

16.705

Saldo HvZ Hoofdinfrastructuur

257

-1.002

-327

674

585

704HvZ EMGA

Baten

9.818

-

87

87

9.904

704HvZ EMGA

Lasten

13.900

365

107

258

14.007

Saldo HvZ EMGA

4.083

-365

-20

345

4.103

711HvZFase 2a Industrieplein eo

Baten

13.662

406

386

-20

14.047

711HvZFase 2a Industrieplein eo

Lasten

21.209

619

296

323

21.505

Saldo HvZFase 2a Industrieplein eo

7.547

-213

90

303

7.457

712Vereenigingsgebouw

Baten

3.462

-

17

17

3.479

712Vereenigingsgebouw

Lasten

2.416

950

4

945

2.420

Saldo Vereenigingsgebouw

-1.046

-950

12

962

-1.059

713HvZ Noordelijke laan

Baten

22.618

1

4

3

22.622

713HvZ Noordelijke laan

Lasten

21.166

938

200

738

21.366

Saldo HvZ Noordelijke laan

-1.452

-938

-196

741

-1.256

714HvZ Woonstad Noord

Baten

5.487

167

167

0

5.654

714HvZ Woonstad Noord

Lasten

7.925

121

80

41

8.005

Saldo HvZ Woonstad Noord

2.438

46

86

41

2.351

715HvZ Zuidelijke laan

Baten

14.204

100

125

25

14.328

715HvZ Zuidelijke laan

Lasten

15.583

3.442

2.055

1.387

17.638

Saldo HvZ Zuidelijke laan

1.379

-3.342

-1.931

1.412

3.310

716HvZ Kanaalzone

Baten

9.661

69

70

1

9.731

716HvZ Kanaalzone

Lasten

11.384

787

517

270

11.900

Saldo HvZ Kanaalzone

1.722

-718

-447

271

2.169

790HvZ Verspreide gronden

Baten

2.129

124

134

10

2.263

790HvZ Verspreide gronden

Lasten

4.143

216

173

43

4.316

Saldo HvZ Verspreide gronden

2.013

-92

-39

53

2.052

Totaal lopende grondexploitatie projecten

127.007

-6.820

-3.806

3.014

130.813

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd