10.1.5 Lopende investeringsprojecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2020

Mutaties
2021

Mutaties (cum)
t/m 2021

Restant krediet

Industrieplein/Skatepark

Baten

485

679

-

679

-194

Industrieplein/Skatepark

Lasten

1.805

1.988

32

2.020

-215

Saldo Industrieplein/Skatepark

1.320

1.309

32

1.341

-21

Herinrichting park Bataafse Kamp

Baten

980

61

200

261

719

Herinrichting park Bataafse Kamp

Lasten

753

97

456

553

200

Saldo Herinrichting park Bataafse Kamp

-227

36

256

292

-519

Uitvoeringskrediet Enschedesestraat

Baten

1.711

2.054

3

2.057

-346

Uitvoeringskrediet Enschedesestraat

Lasten

4.749

4.411

415

4.826

-77

Saldo Uitvoeringskrediet Enschedesestraat

3.038

2.357

412

2.769

270

Voorb en uitv herinr Deurningerstr fs2

Baten

1.843

229

1.427

1.656

187

Voorb en uitv herinr Deurningerstr fs2

Lasten

1.951

230

1.690

1.920

31

Saldo Voorb en uitv herinr Deurningerstr fs2

108

1

263

264

-156

Uitvoeringskrediet F35 Veloursstraat-Europatunnel

Baten

255

205

-

205

50

Uitvoeringskrediet F35 Veloursstraat-Europatunnel

Lasten

422

275

-

275

147

Saldo Uitvoeringskrediet F35 Veloursstraat-Europatunnel

167

70

-

70

97

Voorbereiding Herinrichting Deldenerstraat

Baten

1.182

769

413

1.182

-

Voorbereiding Herinrichting Deldenerstraat

Lasten

1.182

770

457

1.227

-45

Saldo Voorbereiding Herinrichting Deldenerstraat

-

1

44

45

-45

Uitv Deldenerstr, Geerdinksweg tot Tuindorpstr

Baten

2.200

1.428

483

1.911

289

Uitv Deldenerstr, Geerdinksweg tot Tuindorpstr

Lasten

2.200

1.428

483

1.911

289

Saldo Uitv Deldenerstr, Geerdinksweg tot Tuindorpstr

-

-

-

-

-

Uitv Deldenerstr Tuindorpstr-Langestr

Baten

4.050

-

2.261

2.261

1.789

Uitv Deldenerstr Tuindorpstr-Langestr

Lasten

4.050

-

2.261

2.261

1.789

Saldo Uitv Deldenerstr Tuindorpstr-Langestr

-

-

-

-

-

Uitvoeringskrediet marktplein

Baten

2.945

-

-

-

2.945

Uitvoeringskrediet marktplein

Lasten

8.237

-

381

381

7.856

Saldo Uitvoeringskrediet marktplein

5.292

-

381

381

4.911

Uitvoeringskrediet marktplein fietsenkelder

Baten

100

-

-

-

100

Uitvoeringskrediet marktplein fietsenkelder

Lasten

825

-

-

-

825

Saldo Uitvoeringskrediet marktplein fietsenkelder

725

-

-

-

725

Uitvoeringskrediet Kuipersdijk

Baten

2.098

2.203

-

2.203

-105

Uitvoeringskrediet Kuipersdijk

Lasten

2.945

2.659

20

2.679

266

Saldo Uitvoeringskrediet Kuipersdijk

847

456

20

476

371

Aanpalende infra Laan Zuid

Baten

-

-

349

349

-349

Aanpalende infra Laan Zuid

Lasten

-

-

799

799

-799

Saldo Aanpalende infra Laan Zuid

-

-

450

450

-450

Nieuwbouw VSO Attendiz

Lasten

6.006

613

4.685

5.298

708

Saldo Nieuwbouw VSO Attendiz

6.006

613

4.685

5.298

708

Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

Baten

2.700

-

5

5

2.695

Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

Lasten

7.450

112

86

198

7.252

Saldo Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

4.750

112

81

193

4.557

Voorb krediet civiel Bloemenbuurt

Baten

73

-

15

15

58

Voorb krediet civiel Bloemenbuurt

Lasten

73

-

15

15

58

Saldo Voorb krediet civiel Bloemenbuurt

-

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet Lambertuspassage eo

Lasten

260

25

158

183

77

Saldo Voorbereidingskrediet Lambertuspassage eo

260

25

158

183

77

Uitvoeringskrediet Wetplein

Baten

2.973

-

-

-

2.973

Uitvoeringskrediet Wetplein

Lasten

4.753

-

-

-

4.753

Saldo Uitvoeringskrediet Wetplein

1.780

-

-

-

1.780

Voorber- en uitv. krediet kernwinkelgebied

Baten

-

-

50

50

-50

Voorber- en uitv. krediet kernwinkelgebied

Lasten

-

54

319

373

-373

Saldo Voorber- en uitv. krediet kernwinkelgebied

-

54

269

323

-323

Voorb. en uitv. F35 Slachthuisweg

Baten

113

-

98

98

15

Voorb. en uitv. F35 Slachthuisweg

Lasten

113

-

116

116

-3

Saldo Voorb. en uitv. F35 Slachthuisweg

-

-

18

18

-18

Voorbereiding F35 Bankastraat

Baten

175

-

51

51

124

Voorbereiding F35 Bankastraat

Lasten

175

-

51

51

124

Saldo Voorbereiding F35 Bankastraat

-

-

-

-

-

Totaal lopende investeringsprojecten

24.066

5.035

7.069

12.104

11.962

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd