Lopende investeringsprojecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2021

Mutaties
2022

Mutaties (cum)
t/m 2022

Restant krediet

Herinrichting park Bataafse Kamp

Baten

980

261

-

261

719

Herinrichting park Bataafse Kamp

Lasten

1.330

553

77

630

700

Saldo Herinrichting park Bataafse Kamp

350

292

77

369

-19

Voorb en uitv herinr Deurningerstr fs2

Baten

1.843

1.656

152

1.808

36

Voorb en uitv herinr Deurningerstr fs2

Lasten

1.951

1.920

48

1.968

-16

Saldo Voorb en uitv herinr Deurningerstr fs2

108

264

-104

160

-52

Voorbereiding Herinrichting Deldenerstraat

Baten

1.182

1.182

-

1.182

-

Voorbereiding Herinrichting Deldenerstraat

Lasten

1.182

1.227

2

1.229

-47

Saldo Voorbereiding Herinrichting Deldenerstraat

-

45

2

47

-47

Inv, onderz en VO Herinr Deldenerstr deelgeb 1,2,3

Lasten

437

449

-

449

-13

Saldo Inv, onderz en VO Herinr Deldenerstr deelgeb 1,2,3

437

449

-

449

-13

Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 1

Lasten

149

179

-

179

-30

Saldo Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 1

149

179

-

179

-30

Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 3

Lasten

224

199

-

199

25

Saldo Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 3

224

199

-

199

25

Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 2

Lasten

373

400

2

402

-29

Saldo Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 2

373

400

2

402

-29

Uitv Deldenerstr, Geerdinksweg tot Tuindorpstr

Baten

2.200

1.911

7

1.918

282

Uitv Deldenerstr, Geerdinksweg tot Tuindorpstr

Lasten

2.200

1.911

7

1.918

282

Saldo Uitv Deldenerstr, Geerdinksweg tot Tuindorpstr

-

-

-

-

-

Uitv Deldenerstr Tuindorpstr-Langestr

Baten

4.050

2.261

1.659

3.920

130

Uitv Deldenerstr Tuindorpstr-Langestr

Lasten

4.050

2.327

1.594

3.920

130

Saldo Uitv Deldenerstr Tuindorpstr-Langestr

-

66

-65

-

-

Uitvoeringskrediet marktplein

Baten

2.945

-

2.839

2.839

106

Uitvoeringskrediet marktplein

Lasten

8.237

381

5.274

5.655

2.582

Saldo Uitvoeringskrediet marktplein

5.292

381

2.435

2.816

2.476

Uitvoeringskrediet marktplein fietsenkelder

Baten

100

-

100

100

-

Uitvoeringskrediet marktplein fietsenkelder

Lasten

825

-

784

784

41

Saldo Uitvoeringskrediet marktplein fietsenkelder

725

-

684

684

41

Uitvoeringskrediet Kuipersdijk

Baten

2.098

2.203

-

2.203

-105

Uitvoeringskrediet Kuipersdijk

Lasten

2.945

2.679

1

2.680

265

Saldo Uitvoeringskrediet Kuipersdijk

847

476

1

477

370

Nieuwbouw VSO Attendiz

Lasten

6.918

5.298

710

6.008

910

Saldo Nieuwbouw VSO Attendiz

6.071

4.822

709

5.531

540

Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

Baten

2.700

5

14

19

2.681

Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

Lasten

7.450

198

102

301

7.149

Saldo Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

4.750

193

88

282

4.468

Voorb krediet civiel Bloemenbuurt

Baten

73

15

58

73

-

Voorb krediet civiel Bloemenbuurt

Lasten

73

15

71

85

-13

Saldo Voorb krediet civiel Bloemenbuurt

-

-

13

12

-13

Uitvoeringskrediet Bloemenbuurt

Baten

1.205

-

-

-

1.205

Uitvoeringskrediet Bloemenbuurt

Lasten

1.205

-

-

-

1.205

Saldo Uitvoeringskrediet Bloemenbuurt

-

-

-

-

-

Voorbereidingskrediet Lambertuspassage eo

Lasten

260

183

47

231

29

Saldo Voorbereidingskrediet Lambertuspassage eo

260

183

47

231

29

Uitvoeringskrediet Wetplein

Baten

2.973

-

-

-

2.973

Uitvoeringskrediet Wetplein

Lasten

4.753

-

58

58

4.695

Saldo Uitvoeringskrediet Wetplein

1.780

-

58

58

1.722

Uitvoeringskrediet winkelcentrum Groot Driene eo

Lasten

1.762

-

82

82

1.681

Saldo Uitvoeringskrediet winkelcentrum Groot Driene eo

1.762

-

82

82

1.681

Voorb. en uitv. F35 Slachthuisweg

Baten

113

98

-

98

15

Voorb. en uitv. F35 Slachthuisweg

Lasten

113

116

-

116

-3

Saldo Voorb. en uitv. F35 Slachthuisweg

-

18

-

18

-18

Parkeren / Verkeersveiligheid Twentebad

Baten

650

-

-

-

650

Parkeren / Verkeersveiligheid Twentebad

Lasten

1.420

-

43

43

1.377

Saldo Parkeren / Verkeersveiligheid Twentebad

770

-

43

43

727

Uitvoering Anthoniusstraat en Karelstraat

Baten

721

-

315

315

406

Uitvoering Anthoniusstraat en Karelstraat

Lasten

721

-

315

315

406

Saldo Uitvoering Anthoniusstraat en Karelstraat

-

-

-

-

-

Voorbereiding F35 Bankastraat

Baten

175

51

125

175

-

Voorbereiding F35 Bankastraat

Lasten

175

51

158

208

-33

Saldo Voorbereiding F35 Bankastraat

-

-

33

33

-33

Voorbereidingskrediet zonneveld Boeldershoek

Lasten

-

-

47

47

-47

Saldo Voorbereidingskrediet zonneveld Boeldershoek

-

-

47

47

-47

Totaal lopende investeringsprojecten

23.898

7.901

4.217

12.119

11.778

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd