10.1.5 Lopende investeringsprojecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2018

Mutaties
2019

Mutaties (cum)
t/m 2019

Restant krediet

F35 Hengelo Borne deel 2

Baten

908

94

-

94

814

F35 Hengelo Borne deel 2

Lasten

1.006

1.050

42

1.092

-86

Saldo F35 Hengelo Borne deel 2

98

957

42

999

-901

F35 Watertorenpark

Baten

425

171

236

407

17

F35 Watertorenpark

Lasten

425

407

-

407

17

Saldo F35 Watertorenpark

-

236

-236

0

-0

Stadhuis / Stadskantoor

Baten

2.642

934

4

938

1.704

Stadhuis / Stadskantoor

Lasten

36.716

23.568

19.016

42.584

-5.868

Saldo Stadhuis / Stadskantoor

-34.075

-22.634

-19.012

-41.646

7.572

HOV Hengelo - Enschede

Baten

7.879

-3.906

-

-3.906

11.785

HOV Hengelo - Enschede

Lasten

10.621

10.095

58

10.153

468

Saldo HOV Hengelo - Enschede

2.743

14.001

58

14.059

-11.317

Industrieplein/Skatepark

Baten

485

114

458

572

-87

Industrieplein/Skatepark

Lasten

1.805

114

1.812

1.926

-121

Saldo Industrieplein/Skatepark

1.320

-

1.353

1.353

-33

Uitvoering rioolverzwaring Mozartlaan

Baten

2.333

295

1.656

1.951

381

Uitvoering rioolverzwaring Mozartlaan

Lasten

104

74

5

79

25

Saldo Uitvoering rioolverzwaring Mozartlaan

-2.228

-221

-1.651

-1.872

-356

Uitvoering F35 oversteekplaats Kuipersdijk(3 sch)

Baten

425

213

197

410

16

Uitvoering F35 oversteekplaats Kuipersdijk(3 sch)

Lasten

488

467

5

472

16

Saldo Uitvoering F35 oversteekplaats Kuipersdijk(3 sch)

63

254

-192

62

1

Uitv. F35 en Veldbeek Watertorenln en Parallelwg

Baten

2.096

1.443

961

2.404

-308

Uitv. F35 en Veldbeek Watertorenln en Parallelwg

Lasten

2.128

2.443

85

2.527

-399

Saldo Uitv. F35 en Veldbeek Watertorenln en Parallelwg

32

999

-876

123

-91

HOV Enschedesestraat uitvoering

Baten

4.977

2.766

-

2.766

2.211

HOV Enschedesestraat uitvoering

Lasten

3.898

3.446

81

3.527

370

Saldo HOV Enschedesestraat uitvoering

-1.080

680

81

761

-1.841

HOV Enschedesestraat Binnenstad

Baten

-

500

-

500

-500

HOV Enschedesestraat Binnenstad

Lasten

1.189

1.063

9

1.072

117

Saldo HOV Enschedesestraat Binnenstad

1.189

563

9

572

617

Twentebad

Baten

-

-

267

267

-267

Twentebad

Lasten

5.615

804

5.156

5.960

-345

Saldo Twentebad

5.615

804

4.889

5.693

-78

Uitvoering Bomen Troelstrastraat

Baten

75

-

75

75

-

Uitvoering Bomen Troelstrastraat

Lasten

403

106

332

438

-35

Saldo Uitvoering Bomen Troelstrastraat

328

106

257

363

-35

Enschedesestraat binnenstad voorbereiding

Lasten

90

293

18

311

-221

Saldo Enschedesestraat binnenstad voorbereiding

90

293

18

311

-221

Uitvoeringskrediet Enschedesestraat

Baten

1.696

28

1.711

1.739

-43

Uitvoeringskrediet Enschedesestraat

Lasten

4.439

1.635

2.628

4.263

176

Saldo Uitvoeringskrediet Enschedesestraat

2.743

1.607

917

2.524

219

Uitvoeringskrediet F35 Veloursstraat-Europatunnel

Baten

255

-

-

-

255

Uitvoeringskrediet F35 Veloursstraat-Europatunnel

Lasten

422

148

127

275

147

Saldo Uitvoeringskrediet F35 Veloursstraat-Europatunnel

167

148

127

275

-108

Voorbereiding Herinrichting Deldenerstraat

Baten

1.182

-

-

-

1.182

Voorbereiding Herinrichting Deldenerstraat

Lasten

1.182

-

458

458

724

Saldo Voorbereiding Herinrichting Deldenerstraat

-

-

458

458

-458

Inv, onderz en VO Herinr Deldenerstr deelgeb 1,2,3

Lasten

437

-

216

216

221

Saldo Inv, onderz en VO Herinr Deldenerstr deelgeb 1,2,3

437

-

216

216

221

Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 1

Lasten

149

-

58

58

91

Saldo Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 1

149

-

58

58

91

Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 3

Lasten

224

-

165

165

59

Saldo Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 3

224

-

165

165

59

Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 2

Lasten

373

-

20

20

353

Saldo Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 2

373

-

20

20

353

Uitv herinr Deldenerstr Langestr tm kruising B'str

Baten

1.406

-

85

85

1.321

Uitv herinr Deldenerstr Langestr tm kruising B'str

Lasten

1.406

-

1.155

1.155

251

Saldo Uitv herinr Deldenerstr Langestr tm kruising B'str

-

-

1.070

1.070

-1.070

Voorbereidingskrediet Marktplein

Lasten

270

95

-95

-

270

Saldo Voorbereidingskrediet Marktplein

270

95

-95

-

270

Verplaatsing warenmarkt

Lasten

47

-

2

2

45

Saldo Verplaatsing warenmarkt

47

-

2

2

45

Uitvoeringskrediet Kuipersdijk

Baten

2.098

332

-

332

1.766

Uitvoeringskrediet Kuipersdijk

Lasten

2.945

1.167

1.452

2.619

326

Saldo Uitvoeringskrediet Kuipersdijk

847

835

1.452

2.287

-1.440

Nieuwbouw VSO Attendiz

Lasten

3.520

-

285

285

3.235

Saldo Nieuwbouw VSO Attendiz

3.520

-

285

285

3.235

Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

Baten

2.700

-

-

-

2.700

Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

Lasten

7.450

-

22

22

7.428

Saldo Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

4.750

-

22

22

4.728

Totaal lopende investeringsprojecten

55.526

43.724

27.356

71.080

-15.554

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd