6.7.4 P&O-processen

In het kader van het organisatiedoel om een resultaatgerichte, effectieve en efficiënte organisatie te zijn, zetten we in op verdere optimalisatie van de P&O-processen.

Bereiken?

Doen?

De juiste HR-informatie optimaal, tijdig en digitaal beschikbaar op de juiste plek.

We werken aan registratie aan de bron (eenmalig en eenduidig) voor meervoudig gebruik middels toekomstbestendige ICT-technologie, die waar nodig wordt uitgebreid of vernieuwd. De volgende projecten zijn in 2019 onder andere uitgevoerd:

Invoer EDI-koppeling Workbee, waarmee verzuimgegevens via een beveiligde verbinding naar de arbodienst verstuurd worden. Hierdoor hoeft het verzuim niet dubbel geadministreerd te worden.

Invoer eSigning, waarmee documenten digitaal in het proces van Youforce getekend kunnen worden. Hierdoor hoeft de administratie minder documenten te printen, handmatig te laten tekenen en in te scannen in de personeelsdossiers.

Vastleggen van declaraties en aanvragen tegemoetkoming in onkosten worden door de medewerker zelf digitaal in Youforce vastgelegd (inclusief bijlagen ter onderbouwing) en gecontroleerd door leidinggevende en salarisadministratie.

Daarnaast is er gewerkt aan een dashboard met sturingsinformatie voor leidinggevenden, waarin ook diverse P&O-informatie beschikbaar is.

Medewerkers die goed toegerust zijn om binnen veranderende werkprocessen en met vernieuwende ICT-technologie te functioneren

Bij het implementeren van nieuwe technologieën en systemen en bij het aanpassen van werkprocessen is veel aandacht voor betrokkenheid en training van medewerkers.

In het introductieprogramma is aandacht voor het gebruik van diverse applicaties.

Daarnaast heeft P&O tijdens de IT-skillsweek in 2019 uitleg gegeven over het gebruik van Youforce. Deze uitleg is goed bezocht door medewerkers.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd