6.7.4 P&O-Processen

In het kader van het organisatiedoel om een resultaatgerichte, effectieve en efficiënte organisatie te zijn, zetten we in op verdere optimalisatie van de P&O-processen.

Bereiken?

Doen?

De juiste HR-informatie optimaal, tijdig en digitaal beschikbaar op de juiste plek.

In 2021 zijn nieuwe digitale processen ingericht in Youforce voor o.a. de doorstroom van medewerkers in de organisatie en aanvragen/registreren van mutaties op arbeidsvoorwaardelijk vlak. Ook bestaande processen zijn verder geoptimaliseerd voor wat betreft de vastlegging en correspondentie. Daarbij is uitgegaan van registratie aan de bron en efficiënte werkprocessen (die voldoen aan de vastgestelde SLA's). Bovendien zijn er nieuwe digitale modules geïmplementeerd binnen Youforce op het gebied van Werving & Selectie en Verzuim. Ook het personeelsinformatiesysteem Beaufort is in de cloud gezet, waardoor actieve signalering op data en bijzondere gebeurtenissen mogelijk is gemaakt voor medewerkers, leidinggevenden en HR Services. Tenslotte is de HR-informatie voor medewerkers en leidinggevenden beter online vindbaar gemaakt op het intranet en is periodiek een HR update met nieuwsberichten verstuurd naar de leidinggevenden.

Medewerkers die goed toegerust zijn om binnen veranderende werkprocessen en met vernieuwende ICT-technologie te functioneren

Bij het implementeren van nieuwe technologieën en systemen en bij het aanpassen van werkprocessen is aandacht besteed aan de betrokkenheid en training van medewerkers en leidingevenden. Er heeft o.a. een sessie voor alle leidinggevenden plaatsgevonden waarbij Youforce en de aanpalende modules zijn toegelicht, er is videomateriaal ontwikkeld en beschikbaar gesteld op intranet voor veelvoorkomende workflows in Youforce en er is een Trello-bord ontwikkeld voor adviseurs en leidinggevenden van alle beschikbare Youforce-processen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd