Structurele effecten

Financiële afwijkingen kunnen incidenteel of structureel zijn. Afwijkingen met een incidenteel karakter zijn uiteraard niet van invloed op het financieel meerjarenperspectief. In deze jaarstukken zien we bijvoorbeeld incidentele afwijkingen vanuit nagekomen of meer inkomsten, maar zien we ook dat we om verschillende redenen minder hebben kunnen uitgeven. We hebben in de financiële toelichtingen zo expliciet mogelijk aangegeven waar het effect incidenteel is, en waar het potentieel structureel is.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen die wel structureel zijn, maar al zijn verwerkt in de lopende begroting of het meerjarenperspectief. De overige structurele afwijkingen zullen bij de Zomernota 2023-2027 worden verwerkt op basis van nieuwe prognoses die we, onder meer op basis van de leereffecten uit deze jaarrekening, opstellen. De bedragen kunnen daarbij door actualisering van prognoses afwijken van de in het jaarverslag genoemde bedragen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd