4.2. Structurele effecten

In de toelichting op de financiële afwijkingen is aangegeven of de afwijking incidenteel dan wel structureel van aard is. Afwijkingen met een incidenteel karakter zijn uiteraard niet van invloed op het financieel meerjarenperspectief. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die wel structureel zijn, maar al zijn verwerkt in de lopende begroting of het meerjarenperspectief. De overige structurele afwijkingen zullen bij de eerste Beleidsrapportage 2020 in de begroting 2020 en/of de Kadernota 2021-2024 worden verwerkt. Uiteraard kunnen de bedragen daarbij door actualisering afwijken van de in het jaarverslag genoemde bedragen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd