Huisvesting

2022 was het jaar waarin we weer meer naar het stadhuis zijn gekomen om daar te werken. Het hybride werken is daarbij in 2022 vol tot ontwikkeling gekomen. In navolging daarvan is de werkgroep hybride werken aan de slag gegaan met de evaluatie van het huisvestingsconcept. De uitkomsten worden naar verwachting begin 2023 gepresenteerd.

Bereiken?

Gedaan?

Prettige werkomgeving stadhuis.

Facilteiten privacygevoelige gesprekken.

Eerste evaluatie nieuwe huisvesting en hybride werken.

In beeld brengen veranderde behoefte na COVID-19

  • Intensiveren facilitaire dienstverlening.

  • Contractmanagement op dienstverlening geintensiveerd.

  • Eerste cabine is inmiddels geplaatst.

  • Evaluatie aan de hand van een uitvraag bij de medewerkers. Resultaten worden in 2023 gepresenteerd.

  • Dit is meegenomen in de bovengenoemde evaluatie.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd