6.7.7 Huisvesting

Het afgelopen jaar 2021 met de vele beperkende maatregelen heeft ook zijn weerslag gehad op het gebruik van het Stadhuis. Veel heeft men vanuit huis gewerkt ondersteund met de digitale vergadertechnieken en ICT ondersteuning. Daarnaast was het wel steeds mogelijk om 'pandemie' veilig te werken op het Stadhuis, gebruikmakend van alle aanwezige faciliteiten. Alles gerelateerd aan de toen geldende maatregelen.

Door het beperkte gebruik van het Stadskantoor is de geplande evaluatie na 4 maanden aangehouden. Deze evaluatie zal in 2022 uitgevoerd worden in samenwerking met de werkgroep 'terug naar kantoor en het hybride werken'.

Bereiken?

Gedaan?

Pandemie veilige werkomgeving Stadskantoor

  • Intensiveren schoonmaak, desinfecteren kritieke punten.

  • Implementeren pandemie gerelateerde maatregelen.

  • Beschikbaar maken en houden werkplekken.

  • Aanpassen vergaderzalen inclusief Zoom faciliteiten.

  • Uitbreiden mogelijkheden tot digitaal werken.

Dienstverlening op Stadskantoor voortzetten

  • Constante afstemming van de dienstverlening op de afgekondigde pandemie maatregelen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd