6.7.7 Huisvesting

In 2016 heeft de raad ingestemd met de renovatie van het stadhuis en de nieuwbouw van het stadskantoor. In 2017 zijn de werkzaamheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor en de renovatie van het stadhuis gestart en in 2018 is begonnen met de (voorbereidende) werkzaamheden van de implementatie van een flexibel en innovatief kantoor- en dienstverleningsconcept.

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de afronding van de bouwwerkzaamheden en de inrichting van de nieuwe huisvesting met o.a. meubilair en ICT. Per 1 november 2019 is de nieuwe huisvesting opgeleverd met een ingebruikname van deze huisvesting door bestuur en ambtelijk apparaat op 3 februari 2020. Uitzondering hierop is de raadzaal, die naar verwachting in 2020 wordt opgeleverd. Daarnaast is het stadhuis beschikbaar voor de Hengelose gemeenschap voor de zaken die daarvoor in aanmerking komen.

In de 1e Beleidsrapportage 2019 hebben wij uw gemeenteraad opnieuw geïnformeerd over de (geactualiseerde) risico’s binnen het project. Hierbij gaat het o.a. om bouwtijdverlenging (29 i.p.v. 21 maanden bouwtijd), de (financiële) afwikkeling van de gewijzigde vloer van het nieuwe stadskantoor (dit vanwege een incident met en de landelijke discussie over de “bollenvloer”) en de ontwikkeling van het meerwerk in met name het stadhuis.

Bereiken?

Gedaan?

Nieuwbouw van het stadskantoor en renovatie van het stadhuis.

Oplevering van de nieuwe huisvesting door de betreffende aannemers op 1 november 2019.

Inrichting van de diverse ruimten in beide panden met werkgroepen en extern advies.

Implementatie van activiteit gerelateerd werken (als onderdeel van het Hengelo's Werken).

Het gedachtengoed van de Hengelose serviceformules terug laten komen in het publieksdeel van het stadhuis.

Oplossen vraagstuk parkeerbehoefte medewerkers d.m.v. o.a. stimuleren fiets en openbaar vervoer en het aanbieden van parkeerabonnementen.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd