Lopende exploitatieovereenkomsten projecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2022

Mutaties
2023

Mutaties (cum)
t/m 2023

Restant krediet

Exploitatieovereenkomst Seahorsecomplex

Baten

287

-882

12

-870

1.158

Exploitatieovereenkomst Seahorsecomplex

Lasten

287

1.431

8

1.439

-1.151

Saldo Exploitatieovereenkomst Seahorsecomplex

-

2.313

-4

2.309

-2.309

Exploitatieovk. Hengelose Es

Baten

132

-825

-

-825

957

Exploitatieovk. Hengelose Es

Lasten

132

1.311

14

1.325

-1.193

Saldo Exploitatieovk. Hengelose Es

-

2.136

14

2.150

-2.150

Exploitatieovereenkomst Badhuis - Ariensschool

Baten

98

-631

-

-631

729

Exploitatieovereenkomst Badhuis - Ariensschool

Lasten

98

1.127

15

1.142

-1.044

Saldo Exploitatieovereenkomst Badhuis - Ariensschool

-

1.758

15

1.773

-1.773

Expl.ovk. Vitens Locatie

Baten

-

-100

-

-100

100

Expl.ovk. Vitens Locatie

Lasten

-

306

10

316

-316

Saldo Expl.ovk. Vitens Locatie

-

406

10

416

-416

Exploitatieovk. TenneT 110 KV ondergr. verbinding

Baten

41

-86

-

-86

128

Exploitatieovk. TenneT 110 KV ondergr. verbinding

Lasten

41

263

10

273

-232

Saldo Exploitatieovk. TenneT 110 KV ondergr. verbinding

-

349

10

359

-360

Expl.ovk. Etef Journee locatie (Intentieovk.)

Baten

20

-10

-

-10

30

Expl.ovk. Etef Journee locatie (Intentieovk.)

Lasten

20

44

3

47

-27

Saldo Expl.ovk. Etef Journee locatie (Intentieovk.)

-

54

3

57

-57

Exploitatieovk. TenneT 110 KV Weideweg - Oele

Baten

-

-20

3

-16

16

Exploitatieovk. TenneT 110 KV Weideweg - Oele

Lasten

-

82

11

93

-93

Saldo Exploitatieovk. TenneT 110 KV Weideweg - Oele

-

102

8

109

-109

Tijdelijke omleiding F35

Baten

31

-13

-

-13

44

Tijdelijke omleiding F35

Lasten

31

75

1

76

-45

Saldo Tijdelijke omleiding F35

-

88

1

89

-89

Expl.ovk. Brouwerijterrein

Baten

128

-28

28

-

128

Expl.ovk. Brouwerijterrein

Lasten

128

146

28

174

-46

Saldo Expl.ovk. Brouwerijterrein

-

174

-

174

-174

Exploitatieovk. Hof te Twekkelo

Baten

32

-

-

-

32

Exploitatieovk. Hof te Twekkelo

Lasten

32

89

-

89

-57

Saldo Exploitatieovk. Hof te Twekkelo

-

89

-

89

-89

Expl.ovk. Primoteq

Baten

58

-

29

29

29

Expl.ovk. Primoteq

Lasten

58

-

60

60

-2

Saldo Expl.ovk. Primoteq

-

-

31

31

-31

Expl.ovk. Ontwikkeling Meijersweg

Baten

25

-

-

-

25

Expl.ovk. Ontwikkeling Meijersweg

Lasten

25

6

6

12

13

Saldo Expl.ovk. Ontwikkeling Meijersweg

-

6

6

12

-12

Expl.ovk. RvR Enschedesestraat 406

Baten

24

-24

-

-24

49

Expl.ovk. RvR Enschedesestraat 406

Lasten

24

20

9

29

-4

Saldo Expl.ovk. RvR Enschedesestraat 406

-

44

9

53

-53

Expl.ovk. Enschedesestraat 236A

Baten

9

-9

-

-9

17

Expl.ovk. Enschedesestraat 236A

Lasten

9

-

-

-

9

Saldo Expl.ovk. Enschedesestraat 236A

-

9

-

9

-8

Expl.ovk. RvR Dalmedenweg 2

Baten

19

-

-

-

19

Expl.ovk. RvR Dalmedenweg 2

Lasten

19

-

-

-

19

Saldo Expl.ovk. RvR Dalmedenweg 2

-

-

-

-

-

Realisatieovk. EMGA Dikkers

Baten

-

-

21

21

-21

Realisatieovk. EMGA Dikkers

Lasten

-

37

26

62

-62

Saldo Realisatieovk. EMGA Dikkers

-

37

5

41

-41

Intentieovk. voorfase Gietart

Baten

50

-

21

21

29

Intentieovk. voorfase Gietart

Lasten

50

-

35

35

15

Saldo Intentieovk. voorfase Gietart

-

-

14

14

-14

Expl.ovk. Schalmedenweg 21

Baten

25

-

5

5

20

Expl.ovk. Schalmedenweg 21

Lasten

25

3

13

15

10

Saldo Expl.ovk. Schalmedenweg 21

-

3

8

10

-10

Expl.ovk. Erve Berchus

Baten

191

-

57

57

134

Expl.ovk. Erve Berchus

Lasten

191

-

54

54

137

Saldo Expl.ovk. Erve Berchus

-

-

-3

-3

3

Expl.ovk. Pand Markant

Baten

93

-

93

93

-

Expl.ovk. Pand Markant

Lasten

93

-

24

24

69

Saldo Expl.ovk. Pand Markant

-

-

-69

-69

69

Expl.ovk. Etef Journee (Anterieure ovk.)

Baten

111

-

-

-

111

Expl.ovk. Etef Journee (Anterieure ovk.)

Lasten

111

-

1

1

109

Saldo Expl.ovk. Etef Journee (Anterieure ovk.)

-

-

1

1

-2

Expl.ovk. De Hofmakerij fase 2 (Anterieure ovk.)

Lasten

-

-

28

28

-28

Saldo Expl.ovk. De Hofmakerij fase 2 (Anterieure ovk.)

-

-

27

27

-26

Totaal lopende exploitatieprojecten

-

7.568

86

7.651

-7.651

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd