6.1.1 Verantwoording van de inkomsten

Heffingsbedragen 2019

Heffing

Begroot 2018

Werkelijk 2018

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Ongebonden heffingen

Hondenbelasting

501

516

504

518

OZB eigenaren niet-woning

7.231

7.415

7.814

7.963

OZB eigenaren woning

10.446

10.450

10.760

10.783

OZB gebruikers niet-woning

4.854

4.961

5.291

5.343

Parkeerbelasting

1.665

1.768

1.656

1.837

Precariobelasting

298

269

300

234

Toeristenbelasting

131

145

132

139

Gebonden heffingen

Afvalstoffenheffing

7.488

7.301

7.578

7.076

Begraafrechten

524

524

502

411

BIZ

239

203

200

190

Havengelden

492

452

455

452

Leges burgerzaken (incl. rijksleges)

1.677

1.563

978

1.135

Leges omgevingsvergunning

2.115

2.014

1.679

1.466

Leges overig

100

87

80

73

Marktgelden

98

89

104

147

Rioolaansluitrecht

-

-

75

77

Rioolheffing

8.840

8.888

9.270

9.346

Totaal heffing

46.700

46.641

47.380

47.189

Materiële verschillen worden toegelicht in de programma's.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd