Verantwoording van de inkomsten

Heffingsbedragen 2022

Heffing

Begroot 2021

Werkelijk 2021

Begroot 2022

Werkelijk 2022

Ongebonden heffingen

26.936

26.709

28.702

28.015

OZB eigenaren woning

11.091

11.166

11.940

11.952

OZB eigenaren niet-woning

7.949

8.009

8.366

8.298

OZB gebruikers niet-woning

5.331

5.295

5.573

5.462

Parkeerbelasting

1.585

1.456

1.812

1.334

Hondenbelasting

525

526

541

544

Precariobelasting

312

170

322

345

Toeristenbelasting

143

87

148

80

Gebonden heffingen

22.426

23.405

23.328

24.882

Rioolheffing

9.900

10.088

10.407

10.542

Afvalstoffenheffing

8.122

8.553

8.415

8.816

Leges omgevingsvergunning

1.921

2.353

1.959

2.893

Leges burgerzaken (incl. rijksleges)

903

1.181

931

1.231

Begraafrechten

523

577

539

640

Havengelden

475

391

490

326

BIZ

250

7

258

177

Marktgelden

151

121

156

129

Rioolaansluitrecht

93

90

96

74

Leges overig

88

44

77

54

Totaal heffing

49.362

50.114

52.030

52.897

Materiële verschillen worden toegelicht in de programma's in hoofdstuk 5.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd