6.1.1 Verantwoording van de inkomsten

Heffingsbedragen 2021

Heffing

Begroot 2020

Werkelijk 2020

Begroot 2021

Werkelijk 2021

Ongebonden heffingen

26.608

26.738

26.936

26.709

OZB eigenaren woning

11.044

11.062

11.091

11.166

OZB eigenaren niet-woning

8.060

8.040

7.949

8.009

OZB gebruikers niet-woning

5.460

5.472

5.331

5.295

Parkeerbelasting

1.212

1.411

1.585

1.456

Hondenbelasting

510

513

525

526

Precariobelasting

245

162

312

170

Toeristenbelasting

77

78

143

87

Gebonden heffingen

21.443

21.630

22.426

23.405

Rioolheffing

9.823

10.186

9.900

10.088

Afvalstoffenheffing

7.643

7.445

8.122

8.553

Leges omgevingsvergunning

1.600

1.666

1.921

2.353

Leges burgerzaken (incl. rijksleges)

882

903

903

1.181

Begraafrechten

511

558

523

577

Havengelden

464

376

475

391

BIZ

245

191

250

7

Marktgelden

136

150

151

121

Rioolaansluitrecht

77

50

93

90

Leges overig

62

105

88

44

Totaal heffing

48.051

48.368

49.362

50.114

Materiële verschillen worden toegelicht in de verantwoording van de taakvelden.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd