Lopende investeringsprojecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2022

Mutaties
2023

Mutaties (cum)
t/m 2023

Restant krediet

Herinrichting park Bataafse Kamp

Baten

980

261

151

412

568

Herinrichting park Bataafse Kamp

Lasten

1.330

630

141

771

559

Saldo Herinrichting park Bataafse Kamp

350

369

-10

359

-9

Uitvoeringskrediet marktplein

Baten

2.945

2.839

372

3.211

-266

Uitvoeringskrediet marktplein

Lasten

8.237

5.655

2.753

8.409

-172

Saldo Uitvoeringskrediet marktplein

5.292

2.817

2.381

5.198

94

Uitvoeringskrediet marktplein fietsenkelder

Baten

100

100

-

100

-

Uitvoeringskrediet marktplein fietsenkelder

Lasten

825

784

59

843

-18

Saldo Uitvoeringskrediet marktplein fietsenkelder

725

684

59

743

-18

Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

Baten

3.900

19

2.059

2.078

1.822

Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

Lasten

7.450

301

117

418

7.032

Saldo Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

3.550

281

-1.942

-1.660

5.210

Uitvoering Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

Lasten

-

-

2.904

2.904

-2.904

Saldo Uitvoering Haven fase 2 CEF 2017-EU-TM-0024-W

-

-

2.904

2.904

-2.904

Uitvoeringskrediet Bloemenbuurt

Baten

1.205

-

85

85

1.120

Uitvoeringskrediet Bloemenbuurt

Lasten

1.205

-

260

260

945

Saldo Uitvoeringskrediet Bloemenbuurt

-

-

175

175

-175

Uitvoeringskrediet Wetplein

Baten

2.973

-

2.227

2.227

746

Uitvoeringskrediet Wetplein

Lasten

4.753

58

2.667

2.725

2.028

Saldo Uitvoeringskrediet Wetplein

1.780

58

440

498

1.282

Uitvoeringskrediet winkelcentrum Groot Driene eo

Lasten

1.622

82

1.115

1.196

426

Saldo Uitvoeringskrediet winkelcentrum Groot Driene eo

1.622

82

1.115

1.196

426

Uitvoeringskrediet rotonde Staringstraat

Baten

420

-

-

-

420

Uitvoeringskrediet rotonde Staringstraat

Lasten

560

-

15

15

545

Saldo Uitvoeringskrediet rotonde Staringstraat

140

-

15

15

125

Voorb. en uitv. F35 Slachthuisweg

Baten

113

98

-

98

15

Voorb. en uitv. F35 Slachthuisweg

Lasten

113

116

-

116

-3

Saldo Voorb. en uitv. F35 Slachthuisweg

-

18

-

18

-18

Parkeren / Verkeersveiligheid Twentebad

Baten

650

-

-

-

650

Parkeren / Verkeersveiligheid Twentebad

Lasten

1.420

43

1.083

1.127

293

Saldo Parkeren / Verkeersveiligheid Twentebad

770

43

1.083

1.127

-357

Uitvoering Anthoniusstraat en Karelstraat

Baten

721

315

278

593

128

Uitvoering Anthoniusstraat en Karelstraat

Lasten

721

315

421

736

-15

Saldo Uitvoering Anthoniusstraat en Karelstraat

-

-

144

144

-144

Uitvoeringskrediet F35 Bankastraat

Baten

4.080

-

-

-

4.080

Uitvoeringskrediet F35 Bankastraat

Lasten

4.080

-

274

274

3.805

Saldo Uitvoeringskrediet F35 Bankastraat

-

-

274

274

-274

Voorbereidingskrediet zonneveld Boeldershoek

Lasten

489

47

506

553

-64

Saldo Voorbereidingskrediet zonneveld Boeldershoek

489

47

506

553

-64

Uitvoeringskrediet Prins Bernhardplantsoen

Lasten

-

-

-

-

-

Saldo Uitvoeringskrediet Prins Bernhardplantsoen

-

-

-

-

-

Totaal lopende investeringsprojecten

14.718

4.398

7.146

11.544

3.175

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd