Afgesloten investeringsprojecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2022

Mutaties
2023

Mutaties (cum)
t/m 2023

Restant krediet

Voorb en uitv herinr Deurningerstr fs2

Baten

1.843

1.808

57

1.864

-21

Voorb en uitv herinr Deurningerstr fs2

Lasten

1.951

1.968

5

1.972

-21

Saldo Voorb en uitv herinr Deurningerstr fs2

108

160

-52

108

-

Voorbereiding Herinrichting Deldenerstraat

Baten

1.182

1.182

48

1.231

-48

Voorbereiding Herinrichting Deldenerstraat

Lasten

1.182

1.229

1

1.231

-48

Saldo Voorbereiding Herinrichting Deldenerstraat

-

47

-47

-

-

Inv, onderz en VO Herinr Deldenerstr deelgeb 1,2,3

Lasten

437

449

-

449

-13

Saldo Inv, onderz en VO Herinr Deldenerstr deelgeb 1,2,3

437

449

-

449

-13

Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 1

Lasten

149

179

-

179

-30

Saldo Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 1

149

179

-

179

-30

Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 3

Lasten

224

199

-

199

25

Saldo Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 3

224

199

-

199

25

Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 2

Lasten

373

402

1

404

-31

Saldo Voorber. herinr. Deldenerstraat deelgebied 2

373

402

1

404

-31

Uitv Deldenerstr, Geerdinksweg tot Tuindorpstr

Baten

2.200

1.918

25

1.943

257

Uitv Deldenerstr, Geerdinksweg tot Tuindorpstr

Lasten

2.200

1.918

25

1.943

257

Saldo Uitv Deldenerstr, Geerdinksweg tot Tuindorpstr

-

-

-

-

-

Uitv Deldenerstr Tuindorpstr-Langestr

Baten

4.050

3.920

11

3.932

118

Uitv Deldenerstr Tuindorpstr-Langestr

Lasten

4.050

3.920

11

3.932

118

Saldo Uitv Deldenerstr Tuindorpstr-Langestr

-

-

-

-

-

Uitvoeringskrediet Kuipersdijk

Baten

2.098

2.203

-

2.203

-105

Uitvoeringskrediet Kuipersdijk

Lasten

2.945

2.680

-

2.680

265

Saldo Uitvoeringskrediet Kuipersdijk

847

477

-

477

370

Nieuwbouw VSO Attendiz

Baten

-

-

35

35

-35

Nieuwbouw VSO Attendiz

Lasten

6.918

6.008

957

6.965

-47

Saldo Nieuwbouw VSO Attendiz

6.918

6.008

922

6.930

-12

Voorbereidingskrediet Lambertuspassage eo

Lasten

260

231

29

260

-

Saldo Voorbereidingskrediet Lambertuspassage eo

260

231

29

260

-

Voorbereiding F35 Bankastraat

Baten

208

175

33

208

-

Voorbereiding F35 Bankastraat

Lasten

208

208

-

208

-

Saldo Voorbereiding F35 Bankastraat

-

33

-33

-

-

Totaal lopende investeringsprojecten

9.316

8.185

820

9.006

309

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd