7.2. Het overzicht van baten en lasten

Consolidatie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 01-01-2021

Gewijzigde begroting 2021

Rekening 2021

Resultaat voor bestemming

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Veiligheid

138

9.027

-8.889

81

9.226

-9.145

260

9.453

-9.193

284

9.138

-8.854

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

1.019

9.591

-8.572

947

10.453

-9.506

969

9.892

-8.923

1.209

10.066

-8.857

3. Economie

2.099

3.337

-1.238

4.409

5.469

-1.060

3.409

4.862

-1.453

1.312

2.681

-1.369

4. Onderwijs

2.010

9.318

-7.308

3.365

12.424

-9.059

4.973

13.973

-9.000

3.118

10.483

-7.365

5. Sport, cultuur en recreatie

4.430

25.768

-21.338

4.951

25.279

-20.328

6.503

28.673

-22.170

6.429

26.766

-20.337

6. Sociaal domein

68.628

159.071

-90.443

47.027

139.579

-92.552

50.948

157.295

-106.347

53.614

153.657

-100.043

7. Volksgezondheid en milieu

21.939

24.831

-2.892

21.430

22.731

-1.301

21.337

23.765

-2.428

22.905

24.703

-1.798

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

16.798

10.536

6.262

33.303

36.783

-3.480

35.683

41.822

-6.139

24.212

12.057

12.155

9. Bestuur en ondersteuning

3.711

11.475

-7.764

2.804

10.838

-8.034

3.992

17.800

-13.808

5.395

17.179

-11.784

Resultaat voor bestemming

120.772

262.954

-142.182

118.317

272.782

-154.465

128.074

307.535

-179.461

118.478

266.730

-148.252

Algemene dekkingsmiddelen

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Lokale heffingen, ongebonden

25.217

-

25.217

25.208

-

25.208

25.144

-

25.144

25.183

-

25.183

2. Algemene uitkeringen

154.294

-

154.294

150.075

-

150.075

160.967

-

160.967

162.443

-

162.443

3. Dividend

958

-

958

830

-

830

836

-

836

862

-

862

4. Saldo financieringsfunctie

13.913

9.911

4.002

12.380

8.893

3.487

12.405

8.909

3.496

12.505

10.436

2.069

5. Ov. alg. dekkingsmiddelen

404

-

404

371

-

371

371

371

354

-

354

Algemene dekkingsmiddelen

194.786

9.911

184.875

188.864

8.893

179.971

199.723

8.909

190.814

201.347

10.436

190.911

Overhead / vennootschapsbelasting

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

6. Overhead

4.604

28.145

-23.541

2.106

288.546

-286.440

2.792

29.728

-26.936

3.904

29.639

-25.735

7. Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

642

-642

Overhead / vennootschapsbelasting

4.604

28.145

-23.541

2.106

288.546

-286.440

2.792

29.728

-26.936

3.904

30.281

-26.377

Resultaat voor bestemming

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Veiligheid

138

9.027

-8.889

81

9.226

-9.145

260

9.453

-9.193

283

9.138

-8.855

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

1.019

9.591

-8.572

947

10.453

-9.506

969

9.892

-8.923

1.209

10.066

-8.857

3. Economie

2.099

3.337

-1.238

4.409

5.469

-1.060

3.409

4.862

-1.453

1.312

2.681

-1.369

4. Onderwijs

2.010

9.318

-7.308

3.365

12.424

-9.059

4.973

13.973

-9.000

3.118

10.483

-7.365

5. Sport, cultuur en recreatie

4.430

25.768

-21.338

4.951

25.279

-20.328

6.503

28.673

-22.170

6.429

26.766

-20.337

6. Sociaal domein

68.628

159.072

-90.444

47.027

139.579

-92.552

50.948

157.295

-106.347

53.614

153.657

-100.043

7. Volksgezondheid en milieu

21.939

24.831

-2.892

21.430

22.731

-1.301

21.337

23.765

-2.428

22.905

24.703

-1.798

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

16.798

10.536

6.262

33.303

36.783

-3.480

35.683

41.822

-6.139

24.212

12.057

12.155

9. Bestuur en ondersteuning

203.099

49.531

153.568

193.772

48.586

145.186

206.507

56.436

150.071

210.647

57.896

152.751

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

320.160

301.011

19.149

309.285

310.530

-1.245

330.589

346.171

-15.582

323.729

307.447

16.282

Mutaties reserves

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

550

-

550

-

45

-45

160

-

160

122

-

122

4. Onderwijs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Sport, cultuur en recreatie

19

418

-399

-

-

-

1.382

-

1.382

694

448

246

6. Sociaal domein

2.084

2.084

15

-

15

15

1.411

-1.396

15

8.011

-7.996

7. Volksgezondeheid en milieu

674

1.602

-928

90

90

-

769

569

200

507

569

-62

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

-

-

-

-

-

-

145

-

145

145

-

145

9. Bestuur en ondersteuning

16.484

22.600

-6.116

5.348

4.054

1.294

25.532

10.440

15.092

36.885

33.131

3.754

Mutaties reserves

19.811

24.620

-4.809

5.453

4.189

1.264

28.003

12.420

15.583

38.368

42.159

-3.791

Gerealiseerd resultaat

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1. Veiligheid

138

9.027

-8.889

81

9.226

-9.145

260

9.453

-9.193

283

9.138

-8.855

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

1.569

9.591

-8.022

947

10.498

-9.551

1.129

9.892

-8.763

1.331

10.066

-8.735

3. Economie

2.099

3.337

-1.238

4.409

5.469

-1.060

3.409

4.862

-1.453

1.312

2.681

-1.369

4. Onderwijs

2.010

9.318

-7.308

3.365

12.424

-9.059

4.973

13.973

-9.000

3.118

10.483

-7.365

5. Sport, cultuur en recreatie

4.449

26.187

-21.738

4.951

25.279

-20.328

7.885

28.673

-20.788

7.123

27.213

-20.090

6. Sociaal domein

70.711

159.072

-88.361

47.042

139.579

-92.537

50.963

158.706

-107.743

53.629

161.668

-108.039

7. Volksgezondheid en milieu

22.613

26.433

-3.820

21.521

22.821

-1.300

22.106

24.334

-2.228

23.412

25.274

-1.862

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

16.798

10.536

6.262

33.303

36.783

-3.480

35.828

41.822

-5.994

24.357

12.057

12.300

9. Bestuur en ondersteuning

219.583

72.131

147.452

199.120

52.640

146.480

232.038

66.876

165.162

247.533

91.027

156.506

Gerealiseerd resultaat

339.970

325.632

14.338

314.739

314.719

20

358.591

358.591

-

362.098

349.607

12.491

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd