Het overzicht van baten en lasten

Consolidatie (bedragen x € 1.000)

REKENING
2021

BEGROTING
2022

GEWIJZIGDE BEGROTING
2022

REKENING
2022

Resultaat voor bestemming

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

1. Veiligheid

284

9.138

-8.855

84

9.378

-9.294

59

9.459

-9.400

149

9.132

-8.983

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

1.209

10.066

-8.857

1.083

10.365

-9.284

1.049

9.980

-8.932

1.136

10.167

-9.031

3. Economie

1.312

2.681

-1.369

3.790

4.997

-1.207

10.720

12.012

-1.210

1.351

2.451

-1.100

4. Onderwijs

3.118

10.483

-7.365

3.299

11.285

-7.986

6.624

14.690

-8.066

5.991

12.548

-6.557

5. Sport, cultuur en recreatie

6.429

26.766

-20.337

6.200

26.297

-20.097

6.803

27.864

-21.061

7.239

28.258

-21.020

6. Sociaal domein

53.614

153.657

-100.043

48.295

152.448

-104.154

54.004

172.571

-118.566

55.606

163.321

-107.716

7. Volksgezondheid en milieu

22.905

24.703

-1.798

21.675

23.118

-1.444

22.350

25.093

-2.743

23.841

26.216

-2.375

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

24.212

12.057

12.155

20.916

23.922

-3.006

32.602

36.395

-3.793

24.946

26.405

-1.460

9. Bestuur en ondersteuning

5.395

17.179

-11.784

2.067

13.640

-11.574

3.244

11.232

-7.988

5.007

13.141

-8.134

Resultaat voor bestemming

118.478

266.730

-148.252

107.409

275.451

-168.046

137.455

319.296

-181.758

125.264

291.640

-166.376

Algemene dekkingsmiddelen

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

1. Lokale heffingen, ongebonden

25.183

-

25.183

28.703

-

28.703

28.398

-

28.398

28.471

-

28.471

2. Algemene uitkeringen

162.443

-

162.443

162.183

-

162.183

184.460

-

184.460

189.364

-

189.364

3. Dividend

862

-

862

718

-

718

774

-

774

774

-

774

4. Saldo financieringsfunctie

12.505

10.436

2.069

11.297

9.505

1.792

11.304

9.981

1.322

11.587

10.911

676

5. Ov. alg. dekkingsmiddelen

354

-

354

382

-

382

276

-

276

296

-

296

Algemene dekkingsmiddelen

201.347

10.436

190.911

203.283

9.505

193.778

225.211

9.981

215.229

230.492

10.911

219.581

Overhead / vennootschapsbelasting

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

6. Overhead

3.904

29.639

-25.735

2.226

29.951

-27.725

3.462

34.140

-30.677

5.665

33.986

-28.321

7. Vennootschapsbelasting

-

642

-642

-

-

-

-

-

-

-

45

-45

Overhead

3.904

30.281

-26.377

2.226

29.951

-27.725

3.462

34.140

-30.677

5.665

34.031

-28.366

Resultaat voor bestemming

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

1. Veiligheid

283

9.138

-8.855

84

9.378

-9.294

59

9.459

-9.400

149

9.132

-8.983

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

1.209

10.066

-8.857

1.083

10.365

-9.283

1.049

9.980

-8.931

1.136

10.167

-9.031

3. Economie

1.312

2.681

-1.369

3.938

4.997

-1.059

10.803

12.012

-1.209

1.431

2.451

-1.020

4. Onderwijs

3.118

10.483

-7.365

3.299

11.285

-7.985

6.624

14.690

-8.066

5.991

12.548

-6.557

5. Sport, cultuur en recreatie

6.429

26.766

-20.337

6.200

26.297

-20.097

6.803

27.864

-21.061

7.239

28.258

-21.020

6. Sociaal domein

53.614

153.657

-100.043

48.295

152.448

-104.153

54.004

172.571

-118.567

55.606

163.321

-107.716

7. Volksgezondheid en milieu

22.905

24.703

-1.798

21.675

23.118

-1.443

22.350

25.093

-2.743

23.841

26.216

-2.375

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

24.212

12.057

12.155

20.916

23.922

-3.006

32.602

36.395

-3.793

24.946

26.405

-1.460

9. Bestuur en ondersteuning

210.647

57.896

152.751

207.428

53.096

154.331

231.834

55.353

176.481

241.084

58.083

183.001

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

323.727

307.447

16.280

312.918

314.907

-1.989

366.129

363.417

2.712

361.421

336.582

24.839

Mutaties reserves

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

122

-

122

-

-

-

48

-

48

48

-

48

4. Onderwijs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Sport, cultuur en recreatie

694

448

246

-

-

-

-

71

-71

7

268

-261

6. Sociaal domein

15

8.011

-7.996

2.326

-

2.326

2.161

2.070

91

1.907

2.070

-164

7. Volksgezondeheid en milieu

507

569

-62

258

90

168

519

930

-411

408

1.024

-616

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

145

-

145

125

-

125

125

-

125

110

-

110

9. Bestuur en ondersteuning

36.886

33.131

3.754

6.726

7.257

-531

39.272

41.180

-1.908

29.004

35.704

-6.700

Mutaties reserves

38.368

42.159

-3.791

9.435

7.348

2.087

42.126

44.252

-2.126

31.483

39.066

-7.583

Gerealiseerd resultaat

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

BATEN

LASTEN

SALDO

1. Veiligheid

283

9.138

-8.855

84

9.378

-9.294

59

9.459

-9.400

149

9.132

-8.983

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

1.331

10.066

-8.735

1.083

10.365

-9.283

1.097

9.980

-8.883

1.184

10.167

-8.983

3. Economie

1.312

2.681

-1.369

3.938

4.997

-1.059

10.803

12.012

-1.209

1.431

2.451

-1.020

4. Onderwijs

3.118

10.483

-7.365

3.299

11.285

-7.985

6.624

14.690

-8.066

5.991

12.548

-6.557

5. Sport, cultuur en recreatie

7.123

27.213

-20.090

6.200

26.297

-20.097

6.803

27.935

-21.132

7.245

28.526

-21.281

6. Sociaal domein

53.629

161.668

-108.039

50.621

152.448

-101.827

56.165

174.641

-118.476

57.512

165.392

-107.879

7. Volksgezondheid en milieu

23.412

25.274

-1.862

21.933

23.209

-1.275

22.870

26.023

-3.154

24.249

27.240

-2.990

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

24.357

12.057

12.300

21.041

23.922

-2.881

32.727

36.395

-3.668

25.055

26.405

-1.350

9. Bestuur en ondersteuning

247.533

91.027

156.506

214.153

60.353

153.800

271.106

96.533

174.573

270.088

93.787

176.300

Gerealiseerd resultaat

362.098

349.606

12.491

322.353

322.255

98

408.254

407.668

586

392.904

375.648

17.256

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd