7.2. Het overzicht van baten en lasten

Consolidatie (bedragen x € 1.000)

rekening 2018

primitieve begroting 2019

gewijzigde begroting 2019

rekening 2019

Resultaat voor bestemming

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

1. Veiligheid

138

8.209

-8.071

102

8.241

-8.139

82

8.287

-8.205

86

8.214

-8.128

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

1.000

8.082

-7.082

945

9.711

-8.766

860

9.385

-8.525

987

9.441

-8.453

3. Economie

2.535

3.500

-965

5.727

6.470

-743

4.173

5.171

-998

2.528

3.507

-979

4. Onderwijs

2.407

10.460

-8.053

1.850

11.410

-9.560

3.016

14.517

-11.501

3.014

14.155

-11.141

5. Sport, cultuur en recreatie

4.651

23.668

-19.017

3.858

22.718

-18.860

4.109

24.223

-20.114

4.747

24.573

-19.826

6. Sociaal domein

50.755

134.041

-83.286

45.389

131.330

-85.941

43.564

137.067

-93.503

45.809

133.093

-87.284

7. Volksgezondheid en milieu

20.424

22.753

-2.329

20.476

21.440

-964

20.587

22.684

-2.097

20.257

23.579

-3.322

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

35.841

38.465

-2.624

25.068

27.862

-2.794

28.560

31.987

-3.427

25.770

30.201

-4.431

9. Bestuur en ondersteuning

6.242

10.827

-4.586

2.537

12.248

-9.711

2.741

8.240

-5.499

3.452

10.186

-6.734

Resultaat voor bestemming

123.991

260.005

-136.014

105.952

251.430

-145.478

107.691

261.560

-153.869

106.651

256.949

-150.297

Algemene dekkingsmiddelen

1. Lokale heffingen

23.658

-

23.658

23.929

-

23.929

24.802

-

24.802

24.926

-

24.926

2. Algemene uitkering

147.268

-

147.268

140.063

-

140.063

145.278

-

145.278

146.673

-

146.673

3. Dividend

857

-

857

815

-

815

1.300

-

1.300

1.315

-

1.315

4. Saldo financieringsfunctie

17.076

13.691

3.385

16.397

13.948

2.449

15.401

11.951

3.499

15.789

12.670

3.119

5. Overige algemene dekkingsmiddelen

539

-

539

537

-

537

487

-

487

517

-

517

Algemene dekkingsmiddelen

189.398

13.691

175.706

181.741

13.948

167.793

187.268

11.951

175.366

189.220

12.670

176.550

Vennootschapsbelasting/overhead

5. Overhead

3.211

26.490

-23.279

2.342

27.424

-25.082

2.206

27.570

-25.364

2.898

27.507

-24.609

6. Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vennootschapsbelasting/overhead

3.211

26.490

-23.279

2.342

27.424

-25.082

2.206

27.570

-25.364

2.898

27.507

-24.609

Gerealiseerd totaal van baten en lasten

316.599

300.187

16.412

290.035

292.802

-2.766

297.165

301.081

-3.867

298.768

297.126

1.643

Mutaties reserves

1. Veiligheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

20

45

-25

-

45

-45

-

45

-45

-

45

-45

3. Economie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Onderwijs

6.146

5.452

694

6.862

6.137

725

10.735

6.137

4.598

10.628

6.137

4.491

5. Sport, cultuur en recreatie

269

-

269

-

-

-

-

-

-

-

595

-595

6. Sociaal domein

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.069

-2.069

7. Volksgezondheid en milieu

3.075

930

2.145

251

930

-679

320

2.082

-1.762

1.120

5.176

-4.056

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

356

540

-184

-

-

-

500

189

311

500

189

311

9. Bestuur en ondersteuning

14.480

21.550

-7.070

6.725

3.927

2.798

12.112

9.597

2.515

25.909

17.441

8.468

Mutaties reserves

24.344

28.517

-4.173

13.838

11.039

2.799

23.666

18.050

5.616

38.157

31.652

6.505

Gerealiseerd resultaat

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

1. Veiligheid

138

8.209

-8.071

102

8.241

-8.139

82

8.287

-8.205

86

8.214

-8.128

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

1.020

8.127

-7.107

945

9.756

-8.811

860

9.430

-8.570

987

9.486

-8.498

3. Economie

2.535

3.500

-965

5.727

6.470

-743

4.173

5.171

-998

2.528

3.507

-979

4. Onderwijs

8.553

15.912

-7.359

8.712

17.547

-8.835

13.750

20.654

-6.904

13.642

20.292

-6.650

5. Sport, cultuur en recreatie

4.919

23.668

-18.749

3.858

22.718

-18.860

4.109

24.223

-20.114

4.747

25.168

-20.421

6. Sociaal domein

50.755

134.041

-83.286

45.389

131.330

-85.941

43.564

137.067

-93.503

45.809

135.162

-89.353

7. Volksgezondheid en milieu

23.498

23.683

-185

20.727

22.370

-1.643

20.906

24.766

-3.859

21.377

28.755

-7.378

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

36.197

39.005

-2.808

25.068

27.862

-2.794

29.060

32.176

-3.116

26.270

30.390

-4.120

9. Bestuur en ondersteuning

213.330

72.558

140.770

193.345

57.547

135.799

204.327

57.358

146.968

221.479

67.804

153.675

Gerealiseerd resultaat

340.943

328.704

12.239

303.873

303.841

32

320.832

319.131

1.701

336.924

328.777

8.149

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd