Beleidsnotities

Titel

Raadsbesluit

Beleidsnota Integraal Risicomanagement Weerstandsvermogen 2018-2022

Beleidsnota Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2023-2027

2271956

3527899

Op 1 februari 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de geactualiseerde beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023-2027. In de actualisatie zijn de kaders rond het weerstandsvermogen gelijkgetrokken aan de afspraken die hierover in de Kadernota 2022-2025 zijn gemaakt.

Daarnaast zijn er een aantal belangrijke wijzigingen gedaan over de werkwijze. Zo worden bijvoorbeeld risico's vanaf de Beleidsbegroting 2024-2027 geïnventariseerd langs de lijnen van de beleidsprogramma's. De risico's worden per programma onderzocht. Daarmee laten we de thematische benadering uit de beleidnota 2018-2022 los.

In deze huidige paragraaf rapporteren we de risico's over 2022 nog op thema (gelijk aan de Beleidsbegroting 2022-2025 opgenomen).

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd