Lopende grondexploitatieprojecten

Project

Boekwaarde
1-1-2023

Begroot
2023

Werkelijk
2023

Restant
2023

Boekwaarde
31-12-2022

16 Gezondheidspark

Baten

17.813

514

24

-489

17.837

16 Gezondheidspark

Lasten

31.331

287

261

26

31.592

Saldo Gezondheidspark

13.518

227

-237

-464

13.755

28 Marskant

Baten

31

-

346

346

378

28 Marskant

Lasten

4.139

550

217

333

4.356

Saldo Marskant

4.107

-550

129

679

3.978

35 't Oosterveld

Baten

18.963

4.227

2.242

-1.985

21.205

35 't Oosterveld

Lasten

25.719

193

150

43

25.870

Saldo 't Oosterveld

6.757

4.034

2.092

-1.942

4.665

44 Veldwijk Noord

Baten

15.519

-

-

-

15.519

44 Veldwijk Noord

Lasten

14.042

118

102

16

14.144

Saldo Veldwijk Noord

-1.476

-118

-102

16

-1.375

52 Dalmeden

Baten

61.601

1.671

783

-888

62.384

52 Dalmeden

Lasten

73.496

3.746

1.904

1.842

75.400

Saldo Dalmeden

11.895

-2.075

-1.121

954

13.017

96 Gem Campus

Baten

19.860

17

1.378

1.361

21.238

96 Gem Campus

Lasten

39.316

384

325

59

39.641

Saldo Gem Campus

19.456

-367

1.052

1.420

18.404

101 Broek Noord

Baten

21.905

7.039

6.258

-780

28.163

101 Broek Noord

Lasten

33.287

805

401

404

33.688

Saldo Broek Noord

11.382

6.233

5.857

-376

5.525

104 Lange Wemen

Baten

13.791

-

1

1

13.792

104 Lange Wemen

Lasten

16.018

289

155

133

16.174

Saldo Lange Wemen

2.228

-289

-154

134

2.382

583 Beckumerstraat

Baten

810

240

-

-240

810

583 Beckumerstraat

Lasten

496

136

31

105

527

Saldo Beckumerstraat

-314

104

-31

-135

-283

591 Woningbouw Beckum

Lasten

36

195

86

109

122

Saldo Woningbouw Beckum

36

-195

-86

109

122

640 Walkatenplein

Lasten

-

2.036

2.053

-17

2.053

Saldo Walkatenplein

-

-2.036

-2.053

-17

2.053

701 HvZ Lansinkveld Noord

Baten

31.857

-

-

-

31.857

701 HvZ Lansinkveld Noord

Lasten

35.410

221

58

163

35.468

Saldo HvZ Lansinkveld Noord

3.553

-221

-58

163

3.611

702 HvZ Langeler Erve

Baten

15.894

-

-

-

15.894

702 HvZ Langeler Erve

Lasten

18.250

642

395

247

18.645

Saldo HvZ Langeler Erve

2.356

-642

-395

247

2.750

704 HvZ EMGA

Baten

12.704

226

-

-226

12.704

704 HvZ EMGA

Lasten

14.448

1.003

137

866

14.584

Saldo HvZ EMGA

1.743

-777

-137

640

1.880

714 HvZ Woonstad Noord

Baten

9.279

147

147

-

9.426

714 HvZ Woonstad Noord

Lasten

7.867

366

158

208

8.025

Saldo HvZ Woonstad Noord

-1.412

-219

-11

208

-1.401

716 HvZ Kanaalzone

Baten

11.876

985

1.032

47

12.908

716 HvZ Kanaalzone

Lasten

12.108

78

22

57

12.130

Saldo HvZ Kanaalzone

232

906

1.010

104

-778

717 De Koppeling Hart van Zuid

Baten

4.903

753

889

135

5.792

717 De Koppeling Hart van Zuid

Lasten

11.932

498

289

209

12.221

Saldo De Koppeling Hart van Zuid

7.028

255

599

344

6.429

790 HvZ Verspreide gronden

Baten

1.376

-

-

-

1.376

790 HvZ Verspreide gronden

Lasten

2.738

38

31

7

2.769

Saldo HvZ Verspreide gronden

1.362

-38

-31

7

1.393

Totaal lopende grondexploitatie projecten

82.451

4.232

6.323

2.091

76.127

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd