Gerealiseerde kwijtscheldingen

In 2022 is in totaal € 1.266.000 kwijtgescholden. Dat is € 196.0000 minder dan in 2021. In 2021 waren er meer kwijtscheldingen, dan begroot. In 2022 blijft de realiteit achter bij de begroting. De verwachting was dat een na-ijleffect van Corona tot een overschrijding zou leiden. Het is goed te constateren, dat onze inwoners vooralsnog geen groter beroep doen op kwijtschelding.
Het landelijke beeld laat wel een toename van problematiek in de financiën van huishoudens zien. In Hengelo zien we dit nog niet terug.

Dit bedrag is als volgt onder te verdelen naar de soorten heffing:

Kwijtschelding per heffing

Begroot na wijz. 2021

Werkelijk 2021

Begroot na wijz. 2022

Werkelijk 2022

Rioolheffing

851

843

824

713

Afvalinzameling

469

611

500

549

OZB

2

5

2

1

Grafrechten

3

3

3

3

Totaal kwijtschelding

1.325

1.462

1.329

1.266

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd