6.1.5 Gerealiseerde kwijtscheldingen

In 2021 is in totaal € 1.462.000 kwijtgescholden. Dat is € 46.000 meer dan in 2020. In beide jaren lag het bedrag hoger dan begroot.

Dit bedrag is als volgt onder te verdelen naar de soorten heffing:

Kwijtschelding per heffing

Begroot na wijz. 2020

Werkelijk 2020

Begroot na wijz. 2021

Werkelijk 2021

Rioolheffing

765

858

851

843

Afvalinzameling

443

545

469

611

OZB

2

12

2

5

Grafrechten

3

1

3

3

Totaal kwijtschelding

1.213

1.416

1.325

1.462

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd