1. Inleiding

Beste Hengeloër,

Voor u ligt het Jaarverslag 2019. Met dit jaarverslag leggen wij, het college van burgemeester en wethouders, verantwoording af over de behaalde resultaten en de besteding van middelen.

Het afgelopen jaar konden we stevig investeren in de stad. Samen met partners en inwoners hebben we veel dingen voor elkaar gekregen. We hebben mooie zaken weten te realiseren in de dagelijkse omgeving van inwoners zoals: de nieuwe Boekelosebrug en de Laan Hart van Zuid zorgen voor een snelle en mooie verbinding tussen zuidelijk stadsdeel met het centrum, het Industrieplein heeft met de skatevoorziening een nieuwe invulling gekregen, het Badhuis en de Bataafse Kamp zijn verkocht, waarbij we mogelijk hebben gemaakt dat deze kenmerkende gebouwen omgevormd worden naar een heerlijke plek om te wonen, in het centrum van Hengelo. Wij hebben het besluit genomen om OYFO in zijn geheel te huisvesten op het Hazemeijercomplex en de Enschedesestraat onderging een ware metamorfose; het grijs heeft plaatsgemaakt voor een warme uitstraling, met veel groen, zoals de kerktuin voor de Lambertuskerk. Verder kreeg de nieuwbouw van het Stadhuis steeds meer gestalte met uiteindelijk een fantastisch resultaat, waarbij ook het kruispunt Deldener-, Bornse en Oldenzaalsestraat opnieuw werd ingericht.

Maar een fijne stad om in te leven en werken is meer dan dat. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen in onze samenleving. We werken hard om Hengelo een sociale, duurzame en veilige stad te houden waar je kansen krijgt, maar die vooral ook zelf kunt creëren. Dat werk is nooit af, we moeten daar constant in blijven investeren. Bij nieuwbouw van woningen staat het aardgasvrij bouwen centraal, er is veel aandacht voor het opwekken van zonne-energie en het gebruik van windenergie en we hebben ingezet op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed; met als speerpunt het verduurzamen van het Twentebad. In 2019 heeft de Nederlandse economie goed gedraaid, wat ook goed zichtbaar is in Hengelo. Dit heeft onder andere geleid tot een daling van het uitkeringsbestand met ongeveer 50 uitkeringen. We hebben daarnaast uitvoering gegeven aan het Interventieprogramma Sociaal Domein en geïnvesteerd in de thema's 18-/18+, mismatch arbeidsmarkt, passend wonen en zorg, duurzame gezinsondersteuning en versterken welzijn van inwoners.

Dan de cijfers: we sluiten het jaar af met een voordeel van € 8.148.719 en we bouwen voldoende reserves op. Eind 2019 is de werkelijke stand van de algemene reserve, exclusief te bestemmen resultaat 2019, circa € 27 miljoen. Toch moeten we als stadsbestuur alert blijven, want er liggen nog grote uitdagingen voor ons die veel vragen van ons én onze inwoners. Op het gebied van zorg en welzijn bijvoorbeeld, waar de vraag harder blijft groeien dan de financiële middelen. Maar ook de energietransitie waar Nederland, en dus ook Hengelo, voor staat is een onvermijdelijke, maar complexe opgave. Dit alles naast de uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 welke een enorme impact heeft op ons allemaal. Deze wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden.

Net als in zoveel Hengelose gezinnen en ondernemingen is het met de grote opgaven die voor ons liggen extra belangrijk dat ons ‘huishoudboekje’ op orde is en blijft. We zullen daarom ook in 2020 ambitieuze, maar realistische keuzes maken. Zo investeren we blijvend in een duurzame, sociale, economisch veerkrachtige en aantrekkelijke stad.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd