Afgesloten exploitatieovereenkomsten projecten

Projecten

Totaal krediet

Mutaties (cum)
t/m 2022

Mutaties
2023

Mutaties (cum)
t/m 2023

Restant krediet

Expl.ovk. Da Costastr./Oranjemavo (realisatie)

Baten

16

-123

-

-123

139

Expl.ovk. Da Costastr./Oranjemavo (realisatie)

Lasten

16

171

-

171

-155

Saldo Expl.ovk. Da Costastr./Oranjemavo (realisatie)

-

294

-

294

-294

Exploitatieovk. Händelstraat (realisatie)

Baten

10

-35

-

-35

45

Exploitatieovk. Händelstraat (realisatie)

Lasten

10

71

-

71

-61

Saldo Exploitatieovk. Händelstraat (realisatie)

-

106

-

106

-106

Totaal afgesloten exploitatieprojecten

-

400

-

400

-400

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd