Afgesloten grondexploitatieprojecten

Project

Boekwaarde
1-1-2023

Begroot
2023

Werkelijk
2023

Restant
2023

Boekwaarde
31-12-2022

't Rot

Baten

7.737

-

3.215

3.215

10.952

't Rot

Lasten

10.415

513

537

-24

10.952

Saldo 't Rot

2.678

-513

2.678

3.191

-

Broek Oost

Baten

10.890

-

858

858

11.748

Broek Oost

Lasten

11.677

169

71

98

11.748

Saldo Broek Oost

787

-169

787

957

-

HvZ Zuidelijke laan

Baten

14.288

90

3.610

3.520

17.898

HvZ Zuidelijke laan

Lasten

17.854

69

44

25

17.898

Saldo HvZ Zuidelijke laan

3.566

21

3.566

3.545

-

Totaal afgesloten grondexploitatie projecten

7.031

-661

7.031

7.693

-

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd