6.1.4 Aanduiding van de lokale lastendruk

Onder gemeentelijke woonlasten verstaan we: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven die ieder huishouden in een gemeente jaarlijks opgelegd krijgt.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van lokale lasten. Men vergelijkt daarin per gemeente de woonlasten van een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde. In volgende tabel wijkt het bedrag voor afvalstoffenheffing af van de Coelo-cijfers. Coelo berekent de bedragen voor afval in gemeenten die diftar hanteren op basis van het gemiddeld aantal kilo rest- en gft-afval per inwoner per gemeente zoals gepubliceerd door het CBS. Omdat deze gegevens met twee jaar vertraging openbaar worden en wij vanuit diftar overgegaan zijn naar omgekeerd inzamelen, zijn de Coelo-cijfers geen goede weergave van de kosten die de meeste inwoners maken als ze afval aanbieden. Wij gaan daarom uit van een samengesteld bedrag, gebaseerd op het meest voorkomende aanbiedgedrag: restafval in de ondergrondse containers storten en GFT aanbieding in een minicontainer van 140 liter. Samen met het vaste deel van het afvaltarief zijn de genoemde afvalinzamelingskeuzes de beste weergave van de afvalaanbieding van de gemiddelde Hengeloër.

De tariefsaanpassingen voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlastenontwikkeling in de periode 2017-2021:

Soort heffing

2017

2018

2019

2020

2021

OZB Eigenaar

264,38

276,28

281,24

286,02

292,60

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

247,64

213,24

201,84

195,36

221,40

Rioolheffing

212,88

220,32

228,00

236,04

244,32

Totaal woonlasten

724,90

709,84

711,08

717,42

758,32

Eigenaar

-3,1%

-2,1%

0,2%

0,9%

5,7%

Huurder

-5,6%

-5,9%

-0,9%

0,4%

8,0%

De lasten zijn in 2021 ten opzichte van 2020 met 5,7% gestegen voor de eigenaar/bewoner van een woning. Voor de huurder van een woning was de stijging 8%. De meer dan normale stijging is het gevolg van de hogere lasten bij het verwerken van huishoudelijk afval, met name van PMD, plastics, metalen en drankkartons. De 3,5% stijging van riolering is conform het gemeentelijk rioleringsplan. De OZB is met de inflatie, 2,3%, toegenomen.
Huurders en eigenaren worden even zwaar belast door de stijging van het afvaltarief en riooltarief. Het percentage stijging wordt echter bij eigenaren gedempt doordat de OZB procentueel slechts met 2,3% stijgt. Deze heffing krijgen huurders niet opgelegd.

Lastendruk volgens Coelo

We nemen onderstaand de vergelijkende cijfers van de Twentse gemeenten ongewijzigd op vanuit de Coelo-atlas 2021. Voor de vergelijkbaarheid van de heffing voor het afvalaanbod gebruikt Coelo het aanbod van restafval en gft-afval per inwoner per gemeente zoals door het CBS gepubliceerd. De meest recente cijfers hebben betrekking op 2019. Uit onderzoek blijkt dat het afvalaanbod lager is als een gemeente diftar hanteert. Bij hogere tarieven daalt het afvalaanbod in diftargemeenten ook. De cijfers van 2019 worden daarom gecorrigeerd voor ontwikkelingen (verandering van tarief of tariefsysteem) in 2020 en 2021. Deze algemene landelijke vergelijking leidt daarmee tot een hoger aandeel van de afvalstoffenheffing in de totale lokale lasten dan het in Hengelo gehanteerde uitgangspunt van het gemiddelde aanbod in een jaar.

Woonlasten t.o.v. Twentse gemeenten

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

Gemeente

eigenaar 2021

rangorde

eigenaar 2021

rangorde

Almelo

€ 845

11

€ 886

11

Borne

€ 820

10

€ 845

9

Dinkelland

€ 773

5

€ 797

4

Enschede

€ 818

9

€ 852

10

Haaksbergen

€ 908

14

€ 956

14

Hellendoorn

€ 876

12

€ 938

13

Hengelo

€ 755

3

€ 795

3

Hof van Twente

€ 808

8

€ 840

8

Losser

€ 880

13

€ 898

12

Oldenzaal

€ 761

4

€ 797

4

Rijssen-Holten

€ 594

1

€ 636

1

Tubbergen

€ 695

2

€ 723

2

Twenterand

€ 785

6

€ 822

6

Wierden

€ 798

7

€ 825

7

Overijssel

€ 764

€ 796

Nederland

€ 737

€ 811

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

Gemeente

huurder 2021

rangorde

huurder 2021

rangorde

Almelo

€ 410

8

€ 452

8

Borne

€ 337

3

€ 362

3

Dinkelland

€ 388

6

€ 413

6

Enschede

€ 518

14

€ 552

13

Haaksbergen

€ 512

13

€ 561

14

Hellendoorn

€ 468

12

€ 530

12

Hengelo

€ 464

11

€ 503

11

Hof van Twente

€ 457

10

€ 489

10

Losser

€ 232

2

€ 250

2

Oldenzaal

€ 360

5

€ 396

5

Rijssen-Holten

€ 339

4

€ 381

4

Tubbergen

€ 192

1

€ 220

1

Twenterand

€ 403

7

€ 440

7

Wierden

€ 453

9

€ 480

9

Overijssel

€ 406

€ 437

Nederland

€ 326

€ 411

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd