10.2. Declaratiegedrag college (Motie Raad)

Kostensoort

Schelberg

Bruggink

Eindtotaal

Reis- en verblijfkosten

276

1.106

1.382

Overzicht als bedoeld in de door de raad op 19-7-2011 aangenomen motie.

Stel uw jaarverslag zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd